Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 09.09.2014

Instruado kaj edukado ne estas mem celo el la vidpunkto, kiun ni tie ĉi elmetas. Ili estas nur rimedoj por vekiĝo kaj formado de la konscio cele al lukto por plenumo de la socia rekonstruo. La organizaĵo donas pli grandan efikecon al la instrua kaj eduka agado en la indikata direkto. Ĝi ankaŭ ne estas mem celo, sed iras pli malproksimen ol la instruado kaj edukado, prenante karakteron de nepre necesa kondiĉo por la batalo. Sen organizaĵo nenia batalo estas pensebla, kaj sen batalo neniaj akiraĵoj, neniaj atingoj estas eblaj. Sed ne ĉiu batalo estas efika el la vidpunkto de la esencaj konkeroj en direkto al radikala rekonstruo de la socia vivo.

Esperanto, Esperanto · Jorge Veraclis: La krizo de la ŝtato (2). Esperantigis Jesuo Gonzalez · 21.09.2013

Faŝismo kaj komunismo: ŝtata sintezo

El la ekzameno de la ŝtataj kondiĉoj ĉi-momente okazantaj kaj el la respondaj prognozoj pri tio, kion oni nomas “demokratio” kaj “socialismo de ŝtato”, tute videble rezultas, ke la demokratiaj ŝtatoj kaj tiuj, kiuj defendas la socialismon el la ŝtato identigas sin pri komuna punkto: pri la aŭtokrata politika povo laŭ ĉiuj ĝiaj manieroj kun etaj koncesioj al la libereco en malmultaj regnoj.

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 16.09.2013

Solidareco (Senestrecaj principoj 2)

Simile al la libero, la solidareco estas ankaŭ biologia neceso, instinkto kaj leĝo de la vivo. La manifestiĝoj de sociemo, interhelpo, solidareco kaj oferemo de la individuoj por la aliaj, en la grupoj, familio, komunumo, en la specio en besta mondo, estas konstatitaj en ĉiuj tempoj. Ĉiam ilin montris la naturesploristoj kaj vojaĝantoj; filozofoj jam de antikva Grekujo faris sintezojn bazitajn sur interhelpaj kaj solidarecaj faktoj; poetoj el ĉiuj tempoj ilin prikantis. Sed kiel unua, DARVINO en sia libro Origino de l'homo prezentis tiujn manifestiĝojn, kiel esence havantajn karakteron de biologia leĝo. Pli malfrue KROPOTKIN, en defendo de la darvinismo kontraŭ ties misformantoj, dediĉis sin elĉerpe studi tiun specon de manifestiĝoj, kaj en sia libro argumentis novan doktrinon biologian, kiu fariĝis fundamento de 1a tuta anarkiisma doktrino*.

Esperanto, Esperanto · 14.09.2013

Nuevo curso de esperanto en Barcelona

El próximo lunes, 16 de septiembre, comenzará un nuevo curso básico de esperanto en Barcelona (Violant d'Hongria, 7, 1r). Este curso lo organiza el Centre de Recursos Pedagògics Llibertaris Josefa Martín Luengo y lo impartirá todos los lunes no festivos de 18:00 a 20:00 un miembro de la Sennacieca Asocio Tutmonda.

Para inscribirse: formulario de inscripción

 

Esperanto, Esperanto · Jorge Veraclis: La krizo de la ŝtato (1). Esperantigis Jesuo Gonzalez · 13.09.2013

La nestabileco de la nuntempaj ŝtatoj

La sekureco de la ŝtato baziĝis ĝis nun sur du tre konkretaj rimedoj: la militista forto, kiu en la grandaj ŝtatoj elstaras per malfacile rompebla povo kaj la ludo de la diplomatio tiel ruza, kiel potenca por reguligi la interrilatojn de la nacioj, subteni la politikajn kaj ekonomiajn dependecojn per traktatoj, konvencioj kaj internaciaj societoj. Krome ĉi tiu internacia sekureco enlande apogis sin je la polico, la apliko de la limigaj leĝoj al la individua libereco kaj la reguligo de la kolektiva libereco, ĉefe kiam la sindikata agado ekefektiviĝas.