Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 17.06.2014

Armeo (Instrumentoj de la regpovo 6)

Se la polico sin prezentas de la partizanoj de aŭtoritato kiel organo por defendi la sekurecon, pacon kaj trankvilecon de la civitanoj kontraŭ internaj malamikoj (argumento en defendo de la polica perforto tiom evidente senbaza, ke ni ne opiniis necese ĝin noti eĉ en la antaŭa ĉapitro), la armeo ja estas laŭ la samaj la organo por »ekstera defendo«.

Esperanto, Esperanto · http://www.revistakya.com/ · 16.06.2014

Educación y esperanto

Artículo de José Daniel Guerrero publicado en la revista digital KYA

Uno de los grandes problemas que los pueblos latinoamericanos afrontan hoy en día es la deuda histórica que tienen con sus pueblos indígenas. Particularmente México, tiene una diversidad de más de 80 lenguas y variantes dialectales repartidas en 62 etnias (UNESCO, 2005, p. 405). A pesar de las reformas constitucionales en 1992 y 2001 del Artículo 2° Constitucional (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2), y su avance con respecto al Acuerdo 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), todavía hay mucho por hacer a favor de una sociedad más justa que incluya no sólo a los pueblos indígenas sino a toda la nación mexicana. Uno de estos tantos aspectos que derivan de este acuerdo es con respecto a la educación indígena particularmente en la noción de educación bilingüe e intercultural.

 

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 11.06.2014

Polico (Instrumentoj de la regpovo 5)

La polico kiel instrumento, kiel organo de povo, estas unu el la ĉefaj fostoj de la ŝtato. En la t.n. demokratiaj landoj oni ofte parolas pri policaj ŝtatoj –kvalifiko kiun oni donas ordinare al la totalismaj reĝimoj faŝismaj, bol–ŝevismaj, frankismaj ktp. Fakte, malgraŭ tio, ke ekzistas nekontestebla diferenco inter la totalismaj kaj demokratiaj reĝimoj, la hodiaŭa moderna ŝtato ĉie iĝas ĉiam pli kaj pli policeca, eĉ kiam la eksteraj formoj de leĝeco, de la oficiala respekto al la civitanaj rajtoj konserviĝas, kaj kiam restas certa ebleco sin defendi kontraŭ la policaj arbitraĵoj. La problemo ne plu estas pri la formo sed pri la enhavo. La polica enhavo de la moderna ŝtato manifestiĝas per troa plifortiĝo, stabiliĝo kaj perfektiĝo de la polica aparato, kiu ĉiam pli kaj pli akiras la kvalitojn de sendependa instrumento –»ŝtato en la ŝtato«.