Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto
Cultura, Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · Archivos pdf adjuntos en español · 16.06.2010

La Sociedad Cultural Apoyo Mutuo – Societat Cultural Ajuda Mútua – Kultura Societo Interhelpo alvokas priesean konkurson celanta la junularon. La verkoj devas trakti iun ajn figuron el la anarkiisma movado kaj oni rajtas prezenti ilin ĉu esperant-, hispan- aŭ katalunlingve.

Tiu ĉi iniciato celas impliki la junulojn je la liberecana movado aŭ ―minimume― proksimigi ilin al la anarkiismaj ideoj kaj literaturo...

Esperanto, laboral01, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article28506" class="spip_out">En español : RyN</a> · 08.11.2009

Francio : striko de “senpaperaj” salajruloj

Pli ol 2000 senpaperaj laboristoj ekstrikis ĉe la pariza regiono kaj okupacias tridekon da entreprenoj kaj publikaj lokoj kun la apogo de ampleksa sindikata kaj asocia fronto.
Cultura, Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · <a href="http://www.nodo50.org/tierraylibertad/151.html#articulo5" class="spip_out">Original : Tierra y Libertad</a> · 05.11.2009

Esperanto : una manera de ver el mundo

Henri Masson
Henriette Walter es conocida por sus investigaciones sobre el origen, historia y geografía de las lenguas ; profesora de lingüística en la universidad de Haute-Bretagne (Rennes, Francia), opina que "la lengua es una manera de ver el mundo". Esta frase debería suscitar interrogantes y una reflexión, ya que una lengua dominante impone una manera única de ver el mundo, mientras que dos lenguas desaparecen cada mes y otras reivindican el derecho de existir.
Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article28465" class="spip_out">En español : RyN</a> · 04.11.2009

Leteroj solidarecaj al la Federacio Anarkiista Gaŭĉa (Brazilo)

El Brazilo la gekamaradoj de la FAG proponas al ni modelon de letero por sendi per faksilo kaj retpoŝto al 3 adresoj. Ni montras sekve kaj laŭ tiu ĉi ordo : la modelon de letero je la portugala, la adresojn, al kiuj oni sendu la leteron, la esperantigon (el la hispana traduko) de la teksto.
Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article28188" class="spip_out">En español : RyN</a> · 03.11.2009

Materiales Internacionales (Internaciaj Materialoj) N-ro 17a

Materiales Internacionales núm. 17 en esperanto
Esperantigo de la 17a n-ro de Materiales Internacionales (Internaciaj Materialoj) de la monatoj oktobro kaj novembro de la 2009a.