CGT Ensenyament denuncia la deixadesa del Departament cap a l’atenció a la diversitat a les terres de Lleida.

El sindicat CGT Ensenyament Ponent-Pirineus denuncia la falta de treballadores per cobrir les vacants i baixes que hi ha a l’EAP LL02, és a dir, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb l’alumnat que presenta necessitats educatives especials. Falten treballadores socials i psicopedagogues. S’ha de subratllar que la manca de professionals és deguda a la falta d’agilitat de l’administració a l’hora de cobrir les vacants, ja que persones disposades a treballar-hi n’hi ha.

Des dels mateixos equips professionals han fet saber als centres educatius de la província la greu mancança de treballadores socials i psicopedagogues per a cobrir les vacants i les baixes que es generen. No pot ser que només hi hagi una treballadora social per atendre els 56 centres del sector, la qual cosa no permet atendre les urgències que puguin generar-se en aquests centres (situacions de maltractament en l’àmbit familiar o fora de l’àmbit familiar), ni poden fer la feina diària en condicions adequades. A més, no és acceptable que es vulgui suplir aquesta mancança amb una psicopedagoga, la missió de la qual seria filtrar les demandes que arribarien a la treballadora social.

D’altra banda, no s’ha cobert la baixa d’una psicopedagoga, deixant un seguit de centres sense atenció directa, deixant centres sense cap de les dues professionals. Això provoca que només es pugui atendre urgències i desplaçar-se de manera puntual a alguns centres. Un fet inadmissible i vergonyós.

Ens consta que ara mateix també hi ha una baixa sense cobrir d’una treballadora social a l’EAP LL01 i que hi ha gent disposada a treballar que compleix els requisits. És una història que es repeteix constantment als EAP de la província, tant en psicopedagogues com en treballadores socials. Des de l’administració s’han de posar les piles i posar solucions a una situació que es repeteix any rere any. No és presentable que s’omplin la boca d’inclusió quan no posen els recursos necessaris per atendre aquesta diversitat. Això va en detriment de l’atenció de l’alumnat i augmenta la càrrega laboral dels i les treballadores.

Un cop més, el Departament mostra ineficàcia i poca voluntat en la implementació del Decret d’Inclusió. Un decret molt bonic sobre el paper, però que, en la realitat d’unes aules sense recursos, fa aigües per tot arreu. I no és només la manca de recursos econòmics sinó també la falta de recursos humans.

Des de CGT Ensenyament emplacem i exigim al Departament d’Educació a Lleida que si realment creu en la inclusió, hi posi remei i reverteixi aquesta situació immediatament.

CGT ENSENYAMENT PONENT-PIRINEUS

 


Fuente: CGT Ensenyament Ponent-Pirineus