DILLUNS 29 DE MAIG - 19:30 h. PEL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL TERRITORI

“Cap a la manifestació del 3 de juny”

DILLUNS 29 DE MAIG – 19:30 h. PEL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL TERRITORI

“Cap a la manifestació del 3 de juny”

Intervindran :

 •  Faustí Villoria (Salvem el Cabanyal)

 •  Enric Navarro (Per l’Horta)

 •  Paco Sanz (Xúquer Viu)

 •  Xavi Ródenas (Plataforma pels Pobles de la Safor)

 •  Lola Màrquez (Subestació Patraix Fora)

 •  Jacobo Salvador (Plataforma Antivertedero les Coves- la Salzadella)

  Presenta : Vicent Ferrer (Salvem Porxinos)

  Convidats de primera filera :

 •  Diego Gómez (Federació d’Escola Valenciana)

 •  Toni Gisbert (Acció Cultural del País Valencià)

 •  Ecologistes en Acció del P.V. (Jose Juan Sanchis)

  + Representants de : la Unió de Llauradors + CCOO + Intersindical Valenciana + CGT

  Organitza : Compromís pel Territori (WWW.compromispelterritori.org)

  Durant els darrers anys, el territori valencià està patint el major conjunt d’agressions de la seua història recent. Al llarg de tot el País i de totes les comarques, a la costa i a l’interior, als pobles i a les ciutats, el nostre territori es va progressivament destruint, desapareixent baix una capa d’asfalt i formigó.

  Urbanitzacions sense control, camps de golf i centres d’oci fora de mida s’escampen pertot arreu, acompanyats d’un excés de noves vies de comunicació i d’infraestructures molt sovint innecessàries.

  S’especula amb la terra i amb l’aigua, es destrossa el paisatge, el medi natural i el patrimoni cultural, amb la permissivitat interessada i la complicitat activa de les administracions locals i autonòmiques, en les quals es fa cada dia més present l’ombra de la corrupció.

  La creixent opinió ciutadana en contra d’aquesta dinàmica destructiva és sistemàticament menyspreada.

  L’irracional deteriorament industrial, la progressiva liquidació de l’economia agrària i una nefasta gestió dels recursos hídrics i energètics així com dels residus, vénen a agreujar aquest panorama.

  Darrere de tot això, una economia basada en el turisme massiu i en la construcció, que només busca el benefici particular immediat, en perjudici de tot interès social : l’educació, la sanitat i els altres serveis públics es deterioren cada dia més, i la joventut i els sectors socials més desfavorits no poden accedir a un habitatge digne.

  Per tot això exigim :

  1- Una moratòria que comporte la no aprovació, la suspensió o la paralització de projectes, urbanístics o de grans infrastructures, que no acrediten o no hagen acreditat la suficient transparència informativa, així com el requisit d’acord previ amb els ciutadans afectats, entenent com a afectats el conjunt de la ciutadania, i el requisit d’una àmplia acceptació social, tant en els objectius concrets del projecte com en el seu impacte ambiental i cultural.

  2-L’obertura d’un ampli debat social amb l’objectiu de delimitar les línies mestres d’un model territorial, social, econòmic i energètic que responga a les necessitats reals de la població, racionalitze els sectors productius, limite l’activitat urbanística, impedesca l’especulació, protegesca i respecte de forma efectiva el medi natural i el patrimoni cultural, i fomente l’ús racional dels recursos naturals i energètics.

  3- Una nova legislació, elaborada amb la participació ciutadana, que tinga com a objectius clars frenar l’especulació i primar la protecció del medi, del paisatge i del patrimoni cultural sobre els objectius concrets dels projectes, i que, a més, procure vies efectives de participació ciutadana. Fins l’aprovació d’eixa legislació ha de quedar en suspens la tramitació, aprovació o execució de qualsevol projecte que afecte de forma important el territori.

  Cal una resposta col·lectiva, un compromís actiu dels ciutadans i les ciutadanes del nostre País, per acabar amb la destrucció, la corrupció i l’especulació. A favor d’una alternativa econòmica i social que respecte el territori, racionalitze l’ús dels recursos naturals i energètics, recupere la indústria, redrece l’agricultura i garantisca la participació de la ciutadania en les decisions.

  Per a parar-los els peus, cal un compromís amb el territori.

  MORATÒRIA URBANÍSTICA, ARA ! / GESTIÓ RACIONAL DE L’AIGUA, ELS RECURSOS I ELS RESIDUS !

  PER UNA POLÍTICA SOCIAL DE L’HABITATGE ! / NO A L’ESPECULACIÓ, PROU DE CORRUPCIÓ !

  PEL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL TERRITORI !

  Nike React Element 87


  Fuente: CGT-PV