Sennacieca Asocio Tutmonda en Hispanio (SATeH) premieras sian Jutuban kanalon pri la ĵusokazinta 86a SAT-Kongreso en Madrido. Estas aldonataj novaj filmaĵoj preskaū ĉiutage.

Viziti la Kanalon de SATeH

 


Fuente: http://www.youtube.com/user/SATeHejo