Plano B - Mobilizo por savi civilizacion

Referenc-verko pri nuntempa stato de la mondo (el naturmedia, sociala kaj politika vidanguloj). Per tiu sinteza dokumento, Lester R. BROWN per klaraj vortoj ne nur provizas al ni sufiĉe precizan kaj koncizan superrigardon pri okazaĵoj kaj okazontaĵoj naturmediaj kaj socialaj - kaj kiel ili influas sin...




Plano B – Mobilizo por savi civilizacion

Referenc-verko pri nuntempa stato de la mondo (el naturmedia, sociala kaj politika vidanguloj). Per tiu sinteza dokumento, Lester R. BROWN per klaraj vortoj ne nur provizas al ni sufiĉe precizan kaj koncizan superrigardon pri okazaĵoj kaj okazontaĵoj naturmediaj kaj socialaj – kaj kiel ili influas sin…




Plano B – Mobilizo por savi civilizacion

Referenc-verko pri nuntempa stato de la mondo (el naturmedia, sociala kaj politika vidanguloj). Per tiu sinteza dokumento, Lester R. BROWN per klaraj vortoj ne nur provizas al ni sufiĉe precizan kaj koncizan superrigardon pri okazaĵoj kaj okazontaĵoj naturmediaj kaj socialaj – kaj kiel ili influas sin reciproke ĉirkaŭ la mondo – sed li liveras ankaŭ vastan solvo-proponaron, kiun li zorge kaj sisteme ilustras per tre konkretaj ekzemploj kaj eksperimentoj jam disvolviĝantaj en la mondo.

 •  344 paĝoj.
 •  Formato 24×16 cm.
 •  Eldonita en julio 2009.


  Kompendio pri la Kapitalo de Karlo Markso

  Tiu kompendio de 1878 liveras al ni la esencon de la analizo farita de Karlo Markso en la Unua Libro de La Kapitalo, pri la kapitalismo – «en kiu ne la produktorimedoj estas je la servo de la laboristo, sed ja la laboristo je la servo de la produktorimedoj».

  Destinita al popola publiko, skribita en stilo senbalastigita de la scienca aparato kiu igas foje malfacila la originalan verkon, tiu resumo estis aprobita de Markso mem.

 •  160 paĝoj.
 •  Formato 18×12 cm.
 •  Eldonita en julio 2009.

  Plian informon : Eldona Fako Kooperativa de

  SAT