La desposesió de les rendes salarials i apropiació indeguda per part dels excedents empresarials, és a dir explotació i domini social de les classes populars, des del 2008, és un fet amb diferents variables.

La desposesió de les rendes salarials i apropiació indeguda per part dels excedents empresarials, és a dir explotació i domini social de les classes populars, des del 2008, és un fet amb diferents variables.
La primera manifestació d’aquest domini, té el seu origen en la dècada daurada del model de creixement de l’economia espanyola: gairebé 11 milions de persones assalariades (la immensa majoria ocupada en el sector serveis), són mileuristes, rebaixant els costos de la mà d’obra total i apalancant el model d’explotació del capitalisme espanyol: altes productivitats a força de salaris i condicions de (…)


3. Articles opinió

/
,