Oni povas distingi ĉe la SAT-anaro du tendencojn manifestiĝantajn depost la ekiro de SAT ĝis la nuna tago, tendencoj nature fontantaj el la stadio, en kiu nuntempe troviĝas la homa evoluo. La unua celadis enkonduki en SAT la disputpunktojn, kiuj disigas sur la politika tereno la laboristojn laŭ diversaj partioj ; la dua persiste klopodas unuecigi, harmoniigi la mensan strebadon de la membraro konforme al la statuta formulo «per komparo de faktoj, ideoj, per libera diskutado ĝi (t. e. SAT) celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevas en siaj apartaj medioj».

 

Elŝuti la libron: http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/spip.php?article106

 

 

Elŝuti la libron: http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/spip.php?article106

 


Fuente: Sennacieca Asocio Tutmonda http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/