El 45,3% dels treballadors assalariats que realitzen hores extres en les seues empreses no les cobren a final de mes i un altre 4,8% perceben només una part, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al Quart trimestre de 2010.

La proporció de treballadors que no cobren les hores «extres» inclús supera el 70% en el cas de les indústries extractives o en el dels

El 45,3% dels treballadors assalariats que realitzen hores extres en les seues empreses no les cobren a final de mes i un altre 4,8% perceben només una part, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al Quart trimestre de 2010.

La proporció de treballadors que no cobren les hores «extres» inclús supera el 70% en el cas de les indústries extractives o en el dels