Ĵus aperis la numero 1269/1270 de la gazeto SENNACIULO, presorgano de la Sennacieca Asocio Tutmonda

Enhavo

 • 2 Mortis saĝa viro

 • 4 Miaj travivaĵoj

 • 6 −2030 – insurekcio de la
  maljunuloj

 • 7 Maljunuloj el ĉiuj landoj

 • 8 Mi jam pagis mian kotizon por
  SAT !

 • 9 La emerito


  Enhavo

  • 2 Mortis saĝa viro

  • 4 Miaj travivaĵoj

  • 6 −2030 – insurekcio de la
   maljunuloj

  • 7 Maljunuloj el ĉiuj landoj

  • 8 Mi jam pagis mian kotizon por
   SAT !

  • 9 La emerito

  • 10 Maljunuloj kaj dependenco

  • 11 Maljunuloj en institucioj
   totalismaj

  • 14 Dua projekto de INTERKANT’

  • 15 Intrigo-resumo

  • 15 Karmen’ – La lokoj, la
   teritorio de pasio – dua parto

  • 17 La limoj de toleremo

  • 18 La kapitalismo formortis

  • 20 La katastrofa dujara regado de
   Obama

  • 23 Falsa proceso, reala risko

  • 25 Laboristoj mortis

  • 27 Informo de “Internacia
   Handikapo”

  • 27 En pensoj la ‘revolucio’ en
   arabaj landoj.

  • 28 Raporto pri kunsido de la
   komunista frakcio en Braŝovo (aŭgusto 2010)

  • 35 Gesto

  • 35 La vojo de la poezio

  • 36 Granda paruo

  ***

  Pliajn sciigaĵojn ĉe

  http://satesperanto.org/Sennaciulo-2011-03-04-n-ro-1269.html