A les 19h30 en la Biblioteca Llibertària «Ferrer i Guàrdia». Av. del Cid, 154 3ª planta


8 de Març

/


,

A les 19h30 en la Biblioteca Llibertària «Ferrer i Guàrdia». Av. del Cid, 154 3ª planta


8 de Març

/


,