Rojo y Negro es el vocero de la Confederación General del Trabajo (CGT), una asociación de trabajadores y trabajadoras anarcosindicalista, de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria.

Concentración en Palma contra la Directiva de la vergüenza

MigrantesPalma Galerías Fuente: CGT Balears 18/07/2008

La Directiva de la VERGONYA legitima i agreuja la situació de vulnerabilitat de les i els immigrants retinguts als Centres d’Internament de Persones Estrangeres (CIES) a l’Estat Espanyol i a tota Europa, i redueix a cendres una Declaració Internacional que hauria de ser el marc rector de qualsevol política en una societat democràtica.

La Directiva de la VERGONYA legitima i agreuja la situació de vulnerabilitat de les i
els immigrants retinguts als Centres d’Internament de Persones Estrangeres (CIES) a
l’Estat Espanyol i a tota Europa, i redueix a cendres una Declaració Internacional que
hauria de ser el marc rector de qualsevol política en una societat democràtica.

Les organitzacions sotasignants consideram dites propostes TOTALMENT INJUSTES
I DESPROPORCIONADES, ja que la prioritat de les polítiques migratòries d’Europa i
dels països de l’anomenat primer món, han d’orientar-se a corregir l’injust repartiment
de la riquesa a nivell mundial, garantint unes condicions de vida justes per a totes les
persones, així com cap al respecte dels Drets Humans i no limitar-se a mesures de
control i repressió.

En relació a les mesures contemplades en la Directiva de Retorn, denunciam :

 •  Es una VERGONYA !, privar de llibertat a una persona estrangera que no ha
  comès cap delicte i retenir-la als CIEs durant un període de fins a 18 mesos ;
  contravenint l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1.948.

 •  Es una VERGONYA !, la pròpia existència dels CENTRES
  D’INTERNAMENT, autèntiques presons per a persones que no han comès cap
  delicte, només han emigrat sense documentació. La IMMIGRACIÓ NO ÉS
  CAP DELICTE, ÉS UN DRET HUMÀ. No acceptam dons el tracte cap a les i
  els immigrants retinguts als CIES ; el sistema de retenció és de tipus carcerari
  (limitació de visites, sortides, amuntegament, escassa presència de personal
  mèdic, treballadors/es socials, psicòlogues, juristes i traductors) ; pel que suposa
  l’incompliment del “Conjunt de Principis per a la Protecció de Totes les
  Persones Sotmeses a Qualsevol Forma de Detenció o Presó”.

 •  Es una VERGONYA !, la desprotecció de les i els menors, ja que poden ser
  tractats com adults i reclosos als CIES, ser expulsats a tercers països sense la
  seva família i/o institucions públiques que els tutelin ; per la qual cosa suposa
  l’incompliment de la Convenció dels Drets de la Infantesa.

 •  Es una VERGONYA !, establir una prohibició de 5 anys abans de tornar a
  Europa per a totes les persones expulsades.

 •  Es una VERGONYA !, les dificultats i entrebancs que posa l’Administració per a
  poder accedir a la informació envers les condicions d’habitabilitat dels CIES per
  part de les Organitzacions No Governamentals.

 •  Es una VERGONYA !, la manca de concreció del Dret a la Tutela Judicial
  Efectiva.

 •  Es una VERGONYA !, “l’ús raonable de la força” per part dels Estats Membres
  a l’hora d’executar les ordres de retenció i expulsió.

 •  Es una VERGONYA !, la negació de la sol•licitud de no repatriació per motius
  humanitaris, i d’accés a un tractament adient quan es donen situacions de
  malaltia que no poden ser ateses als països de destinació, pel que suposa
  l’incompliment del Dret a la Salut Gratuïta i Universal.

  Volem fer menció a la manca de memòria històrica de les autoritats de la Unió Europea,
  ja que va ser Europa un dels continents que més immigrants ha emès a la resta del món
  degut als problemes econòmics, polítics i socials que es varen donar al seu si. Recordar
  que la immigració és un dret en si, i que a més obeeix essencialment a les desigualtats
  en el repartiment de la riquesa a nivell global, el deute extern o el deteriorament intern
  que han de suportar nombrosos països del sud amb violacions sistemàtiques dels drets
  humans, discriminació de gènere i, en definitiva, injustícia social, i tot plegat converteix
  la immigració cap a països industrialitzats en la millor alternativa per a milions de
  persones

  Per tot això, i davant d’aquesta vergonya, continuarem treballant amb l’objectiu d’evitar
  que els Estats de la Unió Europea s’emparin en aquesta Directiva per a retallar encara
  més els drets fonamentals en contra del que disposa la Declaració Universal dels Drets
  Humans.

  Organitzacions Signants en Contra de la Directiva de la Vergonya :

  Metges del Món – Illes Balears

  Drets Humans de Mallorca

  CGT – Illes Balears

  ATTAC Mallorca

  Asociación Uruguaya de las Islas Baleares

  Thakhi Runa (Asociación Artística y Cultural Uruguaya)

  Asociación Al – Maghreb

  Mans Fora de Veneçuela

  Veïns Sense Fronteres/I.B.

  Candela Projectes Solidaris ONGD

  Lobby de Dones

  Drets Humans Alaró

  Fundación Federico Engels

  Corrent Marxista Internacional (Militant)

  Sindicat d’Estudiants de les Illes Balears

  Justícia i Pau de Mallorca

  Associació Cultural i Esportiva Alfonso Gómez

  CEPAC

  nike air max 90 epic

 • Relacionado