El próximo lunes 9 de marzo a las 18:30 se realizará la presentación de las jornadas y la conferencia "Crisi econòmica i propostes llibertàries", a cargo del ICEA de Barcelona.

El próximo lunes 9 de marzo a las 18:30 se realizará la presentación de las jornadas y la conferencia «Crisi econòmica i propostes llibertàries», a cargo del ICEA de Barcelona.

Asimismo el próximo jueves 12 de marzo también a las 18:30 se realizará la presentación del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión y una posterior conferencia titulada «L’autogestió com a alternativa socioeconòmica».

Los actos de realizarán en :

Universitat de Barcelona (UB) Raval : Facultat de Geografia i Història, Facultat de Filosofia.
Carrer Montalegre s/n. [L1,L2] Universitat. [L1,L3] Plaça Catalunya.

Les aules estaran assenyalades mitjançant cartells a les facultats i per internet a la nostra plana.

Organitza :

Assemblea Llibertària de la UB

Federació d’Estudiants Llibertàries

www.fel-web.org

www.fel-web.org/ubraval

— 
Instituto de Ciencias Economicas y de la Autogestión (ICEA)
Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió (ICEA)
Ekonomi Zientzia eta Autogestioaren Institutua (EZAI)

Pl. Duc de Medinaceli nº6 Ent 1ª. 08002 – Barcelona. ( Drassanes, L-3).
Tf/Fax : 93-317-05-47. info@iceautogestion.org

http://iceautogestion.org

sacai Nike LDWaffle + Blazer Mid Release Date


Fuente: http://iceautogestion.org