Amb l’actuació de UNA MALA TARDE i LA BOMBA LAPA

Picaeta

Café zapatista

Rifa

Paraeta Comissió Chiapas CGT i Col·lectiu zapatista El Caragol

En l’avda. del Cid, 154.

Amb l’actuació de UNA MALA TARDE i LA BOMBA LAPA

Picaeta

Café zapatista

Rifa

Paraeta Comissió Chiapas CGT i Col·lectiu zapatista El Caragol

En l’avda. del Cid, 154.