La causa són baixes mèdiques justificades, pel que diversos comitès d’empresa han convocat vaga el 24 de febrer.
El departament de RRHH deen Telefònica d’Espanya ha comunicat l’acomiadament per baixes mèdiques justificades a dos treballadors de la companyia a Madrid i Barcelona i un tercer en Balears per impuntualitat, aplicant al primer cas la nova redacció de l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors que va ser modificat en la passada reforma laboral i que va provocar la vaga general del 29 de setembre.

La causa són baixes mèdiques justificades, pel que diversos comitès d’empresa han convocat vaga el 24 de febrer.
El departament de RRHH deen Telefònica d’Espanya ha comunicat l’acomiadament per baixes mèdiques justificades a dos treballadors de la companyia a Madrid i Barcelona i un tercer en Balears per impuntualitat, aplicant al primer cas la nova redacció de l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors que va ser modificat en la passada reforma laboral i que va provocar la vaga general del 29 de setembre.
La carta justifica els acomiadaments amb aquesta frase: «Valorades totes les (…)


1. Comunicats

/
,
,