En aquestes línies s’intenta adduir un grapat de raons que vindrien a justificar, en un moment com el present, la creació, entre nosaltres, d’una organització llibertària de caràcter global.
L’escenari

En aquestes línies s’intenta adduir un grapat de raons que vindrien a justificar, en un moment com el present, la creació, entre nosaltres, d’una organització llibertària de caràcter global.
L’escenari
1. Els activistes llibertaris tenen avui dia una presència real però discreta. Es manifesta a través d’instàncies vàries com és el cas de grups d’afinitat, ateneus, sindicats i moviments socials de molt divers tipus. Sembla evident que semblant dispersió, que no deixa de tenir els seus avantatges, desdibuixa una mica la presència pública de les idees i de les pràctiques corresponents.
2. Un món a (…)


3. Articles opinió

/