ĜKL eldonas dokumenton, per kiu ĝi alvokas ne partopreni la balotojn pri la parlamento.

Oni alvokis balotadojn pri la hispana
parlamento por la venonta 20-a de
novembro. Ni ĉiuj jam scias la rezulton. Ĉiuj
enketoj donas la saman rezulton: la estonta
prezidanto estas Mariano Rajoy. Se, pro kiu
ajn kialo la antaŭvida rezulto ne estos
realiĝinta, tiam la registarprezidanto estos
Rubalcaba. Kiu ajn venku, ĉio daŭrigos
same. «Ĉio ligita kaj taŭge ligita» I.

Oni alvokis balotadojn pri la hispana
parlamento por la venonta 20-a de
novembro. Ni ĉiuj jam scias la rezulton. Ĉiuj
enketoj donas la saman rezulton: la estonta
prezidanto estas Mariano Rajoy. Se, pro kiu
ajn kialo la antaŭvida rezulto ne estos
realiĝinta, tiam la registarprezidanto estos
Rubalcaba. Kiu ajn venku, ĉio daŭrigos
same. «Ĉio ligita kaj taŭge ligita» I. Ili povas
eĉ superi sin mem kaj plimalbonigi la staton
per plia koruptado, pliaj malpliigoj, pliaj
profitoj por la bankaro kaj la grandaj
entreprenoj, pliaj salajraj malpliigoj, pliaj
ampleksigoj de la deĵordaŭro, plia senlaboreco, pliaj dungalĝustigaj
proceduroj, pliaj prilaboraj reformoj, pliaj
eldomigoj ktp. Se la tendumada movado de
la 15-N akordigeblas kun la supreniro de la
PP kaj la subeniro de la PSOE ĉe la
municipaj kaj regionaj balotadoj de la 22a de
majo, nenio pensigas nin, ke ĉi-foje la afero
rulos malsame. Eble ĉar multaj homoj
konsciiĝis pri tiu realaĵo, iu el la
identecmontriloj de la movado 15-M estas
NENIU REPREZENTAS NIN.

Elŝuti la plenan dosieron (pdf): Ne balotu!