El sistema de Pensions Públic no és un joc la suma del qual és zero. És a dir, si l’objectiu de la reforma és estalviar, el seu resultat és que algunes persones hi perdran. El propi Secretari General de CCOO, fa ben poc va xifrar la proposta del Govern com una retallada del 25% de la Pensió.

El sistema de Pensions Públic no és un joc la suma del qual és zero. És a dir, si l’objectiu de la reforma és estalviar, el seu resultat és que algunes persones hi perdran. El propi Secretari General de CCOO, fa ben poc va xifrar la proposta del Govern com una retallada del 25% de la Pensió.
Són càlculs que ja han ofert els catedràtics Díaz-Giménez i Díaz-Saavedra. L’ampliació a 25 anys per al càlcul de la Base Reguladora representarà a l’entrada en vigor de la Llei una reducció en la Pensió d’un 16%. Els dos anys de retard en l’edat legal de jubilació representen una altra reducció del 10%.
El paper (…)


1. Comunicats

/
,