Los recortes previstos por la Conselleria de Gobernación supondrán la contratación de entre 220 ​​y 350 profesionales y una reducción en el número de brigadas desplegadas por la superficie forestal valenciana que podría ascender a 32 ya las que cabría añadir 15 autobombas de refuerzo.

De concretarse el recorte anunciado por el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, el pasado 18 de febrero, dejaría de contratar a las brigadas de refuerzo eventuales que trabajan en los meses de máximo riesgo y se reduciría el tiempo de contratación de las brigadas de verano fijas-discontinuas.

Els retalls previstos per la Conselleria de Gobernació suposaran la no contractació d’entre 220 i 350 professionals i una reducció en el nombre de brigades desplegades per la superfície forestal valenciana que podria ascendir a 32 i a les que cabria afegir 15 autobombes de reforç.

Els retalls previstos per la Conselleria de Gobernació suposaran la no contractació d’entre 220 i 350 professionals i una reducció en el nombre de brigades desplegades per la superfície forestal valenciana que podria ascendir a 32 i a les que cabria afegir 15 autobombes de reforç.

De concretar-se el retall anunciat pel conseller de Gobernació, Serafín Castellano,  el passat 18 de febrer, deixaria de contractar-se a les brigades de reforç eventuals que treballen en els mesos de màxim risc i es reduiria el temps de contractació de les brigades d’estiu fixes-discontínues.

En la campanya d’extinció d’incendis de 2010 es van desplegar 34 Brigades d’Emergència i 24 autobombes forestals a les que es van sumar a l’estiu 40 Brigades de Reforç i 21 autobombes de reforç. Amb el pressupost anunciat pel conseller, enguany només es mantindrien igual les 34 Brigades Rurals d’Emergència i les 24 autobombes forestals, mentres que el nombre de Brigades de Reforç es limitaria a 8 (en compte de 40) i el d’autobombes forestals de reforç a 6 ( en compte de 21).

En conseqüència, el coneixement del terreny que tenien les brigades de reforç es perd. «moltes vegades-advertixen- no Sabran ni com arribar a l’incendi».

No obstant això potser a última hora es produïsca un canvi de criteri en la Conselleria de Gobernació. De moment, el departament autonòmic assegura que no hi ha res decidit i amaga el verdader abast dels retalls.

El problema, subratllen, és que Tragsa, l’empresa estatal que contractava estes brigades per encàrrec de la Generalitat Valenciana, hi ha el dit basta després de suportar durant anys els impagaments del Govern Valencià, que ara mateix li deu uns 100 milions d’euros.

Al Consell se li ha acabat el crèdit i no disposa de recursos propis per a mantindre el dispositiu d’extinció que tan bons resultats ha donat en campanyes anteriors.


Fuente: CGT Valencia