Aperis nova numero de Sennaciulo (gazeto de la Sennacieca Asocio Tutmonda).

Enhavo

Enhavo

- Por infanoj, kontraŭ atomcentralo 2

- Socialismo, hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ 4

- Socialismo, hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ 5

- Ĉu socialismo, bona sistemo ? 7

- Naciismo (1), Kapitalismo (2)
kaj Socialismo (3) 8

- Kelkaj pripensoj pri “Socialismo hieraŭ,
hodiaŭ, morgaŭ” 10

- La principoj de maldekstro 12

- Indinula revolucia movado en Hispanio :

- Monda Ĉarto de la Migruloj 18

- La estonta sindikatismo 20

- Recenzo pri filmo 25

- Vana revo de la vilaĝanoj, kiuj venigis
atomcentralon en sia loko. 26

- Filmoj proponitaj por spekti nepre 26

- Kial kaj kiel oni pretigas nin al la nuklea
katastrofo ? 28

- Ni flegu nian kulturan heredaĵon 31

- Kontraŭpersonaj minoj.
la vortoj de integra homo. 32

- Karmen’ 3a parto, la lokoj 34

- Raporto de Tereza Sabatier
pri financoj de SAT 35

- Lasta letero de Tereza Sabatier
kiel librotenistino de SAT 36

- Kandidatoj por la Plenum-Komitato 36

- Raporto de la Pacista Frakcio 37

- Raporto de la Poresperanta
Fako 2010-2011 37

- Raporto pri la Sennaciista
Frakcio (2010-2011) 37

- Raporto de la Liberecana Frakcio. 37

- Raporto de la Plenum-Komitato por
la periodo de junio 2010 ĝis majo 2011 38

- Raporto de Ĝenerala Konsilantaro kaj
Konflikt-Komisiono 2009-2010 40

- Raporto – Eldona Fako Kooperativa 41

- Nekrologo 41

- Pri lingvo per bildoj. 42

 

 

Pliaj sciigaĵoj: http://satesperanto.org/-Sennaciulo-.html