Debat organitzat per la CGT
El debat organitzat per la CGT, al Centre de Lectura, va evidenciar, un cop més, les diferències existents dins l’ecologisme respecte a centrals eòliques. En una economia de mercat, que estimula el consum creixent -en nom del benestar- amb només pinzellades de verd publicitari, el model energètic és i serà insostenible.
Debat organitzat per la CGT

El debat organitzat per la CGT, al Centre de Lectura, va evidenciar, un cop més, les diferències existents dins l’ecologisme respecte a centrals eòliques. En una economia de mercat, que estimula el consum creixent -en nom del benestar- amb només pinzellades de verd publicitari, el model energètic és i serà insostenible.

Ecologistes en acció va fer una sòlida exposició sobre la necessitat urgent d’optar per les energies renovables -amb l’eòlica al capdavant- davant els impactes, més greus i no sempre perceptibles en l’àmbit local, de les obtingudes amb combustibles fòssils o centrals nuclears. I les plataformes i el GEPEC van evidenciar molt gràficament els desequilibris territorials i el sever impacte que sobre algunes àrees pot suposar el desplegament previst de centrals eòliques. Dues posicions carregades de raons que només poden fer-se compatibles amb una gestió pública que avaluï la capacitat de cada territori per a la producció d’energia, comptant amb tots els factors que hi intervenen.

Des de les característiques del vent a la proximitat dels nuclis consumidors, des del patrimoni a preservar a la quantitat i tipologia de centrals que ja hi ha instal·lades. Una planificació que impulsi les energies renovables i que eviti l’especulació en les zones amb menys recursos. Només hi va haver unanimitat, però, en la crítica al pla d’energia de la Generalitat.


Fuente: Vilaweb