Els treballadors estrangers a Espanya cobraven en 2009 el 40,53% del salari mitjà anual. Açò significa que un immigrant rep 10.526 euros a l’any pel seu treball enfront dels 20.069 euros que cobren els espanyols. Les estrangeres, per la seua banda, aconseguixen el 51,35% del salari mitjà de les espanyoles. De mitja, les immigrants reben 9.123 euros anuals per 16.778 de les espanyoles, segons un

Els treballadors estrangers a Espanya cobraven en 2009 el 40,53% del salari mitjà anual. Açò significa que un immigrant rep 10.526 euros a l’any pel seu treball enfront dels 20.069 euros que cobren els espanyols. Les estrangeres, per la seua banda, aconseguixen el 51,35% del salari mitjà de les espanyoles. De mitja, les immigrants reben 9.123 euros anuals per 16.778 de les espanyoles, segons un