CONCENTRACIÓ SAD DIMECRES DIA 20/09/23

PLAÇA SANT JAUME de 11h a 13h i de 16h a 18h

Les seccions sindicals del Servei d’Atenció Domiciliària  del Sindicat de Sanitat de la CGT de Barcelona reivindiquem DIGNITAT LABORAL I CONDICIONS LABORALS NORMATIVES per a milers de dones que atenen  diàriament a les persones més vulnerables de la ciutat.

Atenent infants, dones víctimes de violència de gènere, persones amb afectació de salut mental, i un gran nombre de persones grans, el SAD CGT reivindica poder treballar amb respecte per la normativa laboral més bàsica, inexistent en l’ actualitat, i des de fa dècades.

Absència de temps de descans real dins la jornada.

Còmput no real del temps de treball.

Jornades de feina molt més llargues que les que marca la seva contractació.

Sistema abusiu de Borsa d’ hores que equipara hores extra (fora de jornada i sense cobrar) a “hores de recuperació”, per buits dins la jornada aliens a la responsabilitat de les treballadores.

No respecte per la conciliació familiar.

-Nou sistema de feina, SAD PROXIMITAT, que augmenta la seva precarietat (tasques fora de perfil, sense formació ni retribució)

Per tota aquesta situació alarmant, per no continuar exposades a aquesta alarmant precarietat, per que una feina ESSENCIAL HA DE SER DIGNE.

EL SAD DIU PROU!!


Fuente: CGT-Prensa Barcelona