El 45,3% de los trabajadores asalariados que realizan horas extras en sus empresas no las cobran a final de mes y otro 4,8% perciben sólo una parte, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al Cuarto trimestre de 2010.

La proporción de trabajadores que no cobran las horas "extras" incluso supera el 70% en el caso de las industrias extractivas o en el de los profesionales de la información y las comunicaciones, mientras que en el de las actividades financieras, inmobiliarias o en el educación este porcentaje supera el 85%.

Quatre punts més

Quatre punts més

La proporció de treballadors que es troben en esta situació d’entre tots els que treballen més enllà dels horaris pactats es va incrementar al tancament de 2010 en quasi quatre punts percentuals respecte al 41,5% registrat en el mateix període de l’any anterior. A més, els treballadors que no cobren les hores extres suposaven el 33,8% al tancament de 2007, en els primers compassos de la crisi. Finalment, el cost mitjà de cada hora extraordinària va aconseguir en el tercer trimestre (última dada disponible) el seu nivell més davall en els tres últims anys (primeres dades publicades per l’INE), fins a situar-se en 15,06 euros, enfront dels 16,3 euros amb què va arrancar l’any 2010.

(Agències)


Fuente: CGT València