La denúncia impulsada per CGT, se suma a les del País Valencià i Castella la Mancha i resta de territoris a través d’una nova bústia europea anònima d’informadors o «whistleblower».

La Federació Estatal de Treballadors de les Administracions Públiques (FETAP) de la Confederació General del Treball (CGT) tramita una demanda col·lectiva de l’abús de la temporalitat en totes les administracions públiques de Catalunya en tot l’àmbit territorial d’aquesta comunitat autònoma, principalment amb afectats del Ministeri de Justícia, Departament de Justícia, Institut Català de la Salut, Institut de Toxicologia i Ciències Forenses, i Ensenyament.

A l’Estat espanyol, personal públic en abús de temporalitat i amb més 15 anys d’antiguitat és destituït sense indemnització, la qual cosa provoca la palesa discriminació que en el sector públic l’acomiadament continua sent gratuït.

Es denuncia la no transposició de la directiva europea que regula el treball per durada determinada, així com l’incompliment sistemàtic per part de les administracions públiques i del poder judicial de les resolucions que sobre aquesta matèria ha dictat reiteradament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El sindicat recorda que està pendent la resolució de l’Alt Tribunal europeu davant diverses peticions prejudicials de diferents tribunals espanyols per entendre que la doctrina aplicada no és conforme al dret comunitari, que ha de prevaler sobre les legislacions nacionals.

En el cas de Catalunya, la temporalitat supera el 40 per cent, i fins i tot el 60 per cent en sectors com en sanitat. Davant aquesta situació, FETAP-CGT posa en marxa, també en aquesta Comunitat Autònoma, un nou procés de demanda col·lectiva, que se suma als d’altres grups de la resta de l’estat.

Bústia digital «Whistleblower»

El procediment es recolza en la coneguda com a «Directiva Whistleblower» (Directiva 2019/1937 de la UE). Es tracta d’una bústia europea de denúncia externa que protegeix tant les persones que informin d’infraccions al Dret de la Unió Europea com al seu entorn familiar, i que haurà d’estar disponible per a totes les empreses públiques o privades que tinguin una plantilla amb 50 o més persones treballadores.

Segons FETAP-CGT, gràcies a aquesta eina les infraccions es podran canalitzar de manera directa i anònima, amb la particularitat que s’inverteix la càrrega de prova, és a dir, haurà de ser l’empresa, organisme o administració denunciada la que ha de provar que no és responsable dels fets denunciats.

A les seus físiques d’aquesta bústia a Madrid, Barcelona, Vigo i Sevilla, a més d’altres a nivell europeu a Brussel·les i París, FETAP-CGT suma una eina via web (https://fetap-cgt.org/buzon-externo-denuncias/), l’única d’aquestes característiques registrada davant les autoritats europees per una organització sindical al nostre país.

En el procediment poden participar des del sector sanitari al sector de l’administració local, per la qual cosa la central sindical crida a la mobilització de tots els treballadors i treballadores en abús de temporalitat del sector públic català en defensa dels seus drets.

Més d’un centenar de persones especialitzades en la matèria s’encarreguen d’auditar els missatges rebuts, en coordinació amb les bústies de denúncia externs situats en altres països. L’objectiu és brindar un canal directe d’informació davant la justícia europea, sense costes judicials i amb la finalitat d’obtenir una sentència directa que resolgui de manera col·lectiva i definitiva els abusos de temporalitat en les administracions públiques espanyoles.

 


Fuente: Comunicació CGT Catalunya