Da comienzo la acampada de los trabajadores de Parcs i Jardins de Barcelona

Están acampados desde las 8 horas de la mañana de hoy lunes 10 de octubre los trabajadores de Parques y Jardines en Via Favencia 41- 47 metro canyelles.

Las actividades en el lugar de la acampada seran :

 •  10 octubre 8 horas inicio acampada
 •  11 octubre 18 horas debate sobre las privatizaciones.
 •  12 octubre 10’30 horas butifarrada popular
 •  13 octubre se levanta la acampada (sin determinar la hora) y concentracion delante del ayuntamiento plaça sant jaume a las a las 18’30 horas.
 •  14 octubre huelga de los trabajadores y concentracion en plaça sant jaume a las 10 horas, para protestar en el pleno municipal.
  Da comienzo la acampada de los trabajadores de Parcs i Jardins de Barcelona

  Están acampados desde las 8 horas de la mañana de hoy lunes 10 de octubre los trabajadores de Parques y Jardines en Via Favencia 41- 47 metro canyelles.

  Las actividades en el lugar de la acampada seran :

 •  10 octubre 8 horas inicio acampada

 •  11 octubre 18 horas debate sobre las privatizaciones.

 •  12 octubre 10’30 horas butifarrada popular

 •  13 octubre se levanta la acampada (sin determinar la hora) y concentracion delante del ayuntamiento plaça sant jaume a las a las 18’30 horas.

 •  14 octubre huelga de los trabajadores y concentracion en plaça sant jaume a las 10 horas, para protestar en el pleno municipal.

  El motiu de les accions es el rebuig dels treballadors/es de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins a qualsevol modificació de l’Estatut actual de l’Institut i del canvi del sistema de gestió d’Organisme Autònom a Entitat Pública Empresarial.

  L’Ajuntament de Barcelona està aprofitant la disposició transitòria tercera de la Llei 57/2003 com a argument jurídic per a modificar la naturalesa de l’Institut Parcs i Jardins i convertir-ho en una entitat pública empresarial. És possible legalment, mantenint els actuals objectius i les activitats que es realitzen, que l’Institut continuï com a organisme autònom, en aquest cas com a organisme autònom local que presta un servei públic que en la seva gran majoria no és susceptible de contraprestació econòmica.

  Hi ha la voluntat declarada en la proposta de nous estatuts de crear i participar societats mercantils que de fet comportaran en part una externalització dels serveis, i per això també un canvi en la concepció del servei públic.

  És per tant, una decisió politicoeconòmica i no una obligació jurídica, un nou canvi jurídic de gestió, que tal com estableix la disposició addicional 12 de la Llei 57/2003 que obri clarament la porta a la privatització i a l’amortització del Servei Públic.

  Una decisió que pensa adoptar en el pròxim Ple Municipal del 14 d’octubre el govern Municipal que canviarà el sistema de gestió del verd urbà. Un canvi que vol transformar l’actual Institut Municipal en una Entitat Pública Empresarial (EPE), i que representarà una comercialització del verd urbà i un retall del control públic de les contractacions que es realitzen ; una nova mentalitat que voldrà fer negoci econòmic d’un servei públic.

  NO A LA PRIVATITZACIÓ DE PARCS I JARDINS

  Més informació :

 •  Carlos Bernal, Secretari General CGT-Parcs i Jardins 637 22 02 76

 •  Pedro Suquia, Secretari d’Acció Sindical de CGT- Parcs i Jardins 647 32 99 14

 •  Carlos Navarro Secretari de relació amb els mitjans de comunicació de CGT-Catalunya .649 83 94 90

  Fuente: CGT Catalunya