El dimarts dia 15 de febrer comença el Curs d’Estudis Crítics des de les Ciències Socials
Aquest curs va dirigit a tothom. Convidem, no solament a alumnes universitaris, sinó també a estudiants de secundaria, de formació professional, a les associacions i els veïns del barri, així com també la gent del carrer, la gent que és a la ciutat per un període de temps més curt, a treballadors i treballadores, a aturats i aturades, a la gent. Va dirigit en definitiva a tothom vulgui participar i tingui ganes de venir a aprendre o ensenyar.
És Gratuit!

El dimarts dia 15 de febrer comença el Curs d’Estudis Crítics des de les Ciències Socials
Aquest curs va dirigit a tothom. Convidem, no solament a alumnes universitaris, sinó també a estudiants de secundaria, de formació professional, a les associacions i els veïns del barri, així com també la gent del carrer, la gent que és a la ciutat per un període de temps més curt, a treballadors i treballadores, a aturats i aturades, a la gent. Va dirigit en definitiva a tothom vulgui participar i tingui ganes de venir a aprendre o ensenyar.
És Gratuit!
Aquest curs està realitzat per part d’un grup (…)


3. Cursos de formació

/
,