La reunió de treball tindrà lloc al local de Pluràlia Tv el pròxim dilluns, 28 de març a les 19h. Avançarem amb el calendari i es donarà cos als plantejaments de la primera trobada : es portaran recursos per a compartir entre els mitjans participants, es presentarà la web de la coordinadora, com eina útil per dinamitzar les iniciatives a seguir i es dissenyaran les accions i la presència de la Coordinadora al carrer.

La reunió de treball tindrà lloc al local de Pluràlia Tv el pròxim dilluns, 28 de març a les 19h. Avançarem amb el calendari i es donarà cos als plantejaments de la primera trobada : es portaran recursos per a compartir entre els mitjans participants, es presentarà la web de la coordinadora, com eina útil per dinamitzar les iniciatives a seguir i es dissenyaran les accions i la presència de la Coordinadora al carrer.

Sota la premissa d’unitat, fortalesa i visibilitat pública, la coordinadora valenciana continua avançant. Amb el seu avanç manté la crida perenne a la resta de mitjans valencians perquè acudeixin a la trobada, participen i exposen els seus temors, preocupacions i plantejaments estratègics d’acció.

Com ja es va exposar al primer contacte constituent la coordinadora pretén ser una eina útil per a qualsevol mitjà, independentment del seu format o de la seua filosofia o línia editorial. Pretén aglutinar a tots els mitjans del País que tenen una lògica i uns plantejaments aliens a la vessant mercantil o governamental o oficial. Mitjans que estan involucrats en els barris, pobles, universitats… En els quals estan presents la ciutadania organitzada, que té el dret d’accedir i participar en aquests mitjans d’expressió pública.

De la nostra voluntat i interès dependrà que esta coordinadora avance, aconseguint deixar arraconada, d’una vegada per sempre, l’endogàmia i la incomunicació entre projectes autònoms, que paradoxalment cobren cos en un mitjà de comunicació de caire popular : portals informatius, periòdics, ràdios, projectes audiovisuals… Tots estan convocats a estes trobades, la idiosincràsia del nostre País provoca que ens autoorganitzem, aconseguint un suport mutu i una solidaritat més que necessària. Deixem que el demà comenci ara.

PluràliaTv

Avda del Cid, 154, 3er. pis

961100190


Par : Pluràlia