El Personal No Fix de l’ICS i al CGT es manifesten per denunciar i exigir :
 •  La retirada dels processos pendents de concurs-oposició per no ajustar-se a allò que va prometre l’ICS, tant pel que fa al número de llocs de treball convocats, fet que no permetrà que l’índex d’estabilitat de la plantilla sigui del 95% tal i com afirmava l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, com pels criteris que es volen emprar en el procés selectiu, ja que es valoraran insuficientment els mèrits del personal que treballa i per tant, no es facilitarà la consecució d’una feina estable i digna.

  El Personal No Fix de l’ICS i al CGT es manifesten per denunciar i exigir :

 •  La retirada dels processos pendents de concurs-oposició per no ajustar-se a allò que va prometre l’ICS, tant pel que fa al número de llocs de treball convocats, fet que no permetrà que l’índex d’estabilitat de la plantilla sigui del 95% tal i com afirmava l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, com pels criteris que es volen emprar en el procés selectiu, ja que es valoraran insuficientment els mèrits del personal que treballa i per tant, no es facilitarà la consecució d’una feina estable i digna.

 •  L’acompliment per part de l’ICS de la proposició no de llei, aprovada pel Parlament de Catalunya el 19 de febrer del 2003, per tots els grups polítics, que permetia la possibilitat d’una convocatòria de Concurs Extraordinari per Mèrits del 100% dels llocs de treball per a totes les categories, després de portar més de 12 anys sense convocar places, i que resoldria d’un cop l’elevadíssim nivell de precarietat i inestabilitat laboral a l’ICS (entre el 25% i el 30% d’una plantilla total de 33.000 treballadors és personal interí i contractat enventual, és a dir, No Fix, treballadors en precari, alguns des de fa més de 18 anys).

  No té cap justificació seguir no escoltant a qui pateix la precarietat causada per la nefasta herència dels governs de CIU (precarietat, privatitzacions o marginació de la Sanitat Pública). Situació que està tenint un efecte molt negatiu en la qualitat assistencial i que només la negativa actitud política de CIU ha impedit solucionar.

  El moment dels gestos i el talant de govern d’esquerres que representa el Tripartit, els quals han oblidat molt ràpid el que deien quan estaven en l’oposició, ha passat. Cal un canvi de timó o serà necessari tornar a sortir al carrer per recordar a aquest govern les mesures necessàries per impulsar un veritable acord que resolgui d’un cop aquesta injusta situació i possibiliti l’estabilitat del personal no fix del ICS, a través d’un Concurs Extraordinari per Mèrits, ja que és la fórmula més justa i amb garanties.

  Al final d’aquest acte es donarà al Gerent de l’ICS, Sr. Raimon Belenes, un escrit amb les reivindicacions.

  Aquesta manifestació està convocada per l’Assemblea del Personal No Fix i el Sindicat de Sanitat de la CGT.

  Antonio Mancebo

  Juan Manuel Martí

  Carlos Navarro