Davant el procés de trencament de l’empresa que ha impulsat la direcció de La Vanguardia, el qual ha obligat el Comitè d’Empresa a convocar una vaga de 13 dies, les seccions sindicals de CGT, USOC, SPC i la Comissió d’afectats LV volem expressar el següent :

Davant el procés de trencament de l’empresa que ha impulsat la direcció de La Vanguardia, el qual ha obligat el Comitè d’Empresa a convocar una vaga de 13 dies, les seccions sindicals de CGT, USOC, SPC i la Comissió d’afectats LV volem expressar el següent :

1. L’objectiu de subrogar el personal dedicat a les tasques d’impressió no respon a pèrdues objectives, sinó a la voluntat de dividir els treballadors i posteriorment reduir els costos laborals. Així ho demostra el projecte que l’empresa va fer públic l’11 de juliol, que escindeix l’activitat d’impressió de la redacció, acaba amb el conveni actual de La Vanguardia i no amaga en cap moment que la nova empresa ha de reduir els costos laborals per a obtenir majors beneficis i poder aplicar un expedient de regulació, que actualment com a La Vanguardia no pot fer.

2. Per la nostra part considerem que La Vanguardia pot liderar qualsevol projecte periodístic, mantenint la unitat de l’empresa i la viabilitat del projecte. És imprescindible que tots els treballadors i treballadores quedin regits pel mateix conveni i que en cap cas es produeixi cap empitjorament de les seves condicions laborals, ja sigui des del punt de vista salarial, de temps de treball, torns i serveis que ofereix actualment l’empresa.

3. Per les raons esmentades, volem expressar el nostre suport a la convocatòria de vaga, assumim com a pròpies les reivindicacions expressades pel Comitè de Vaga i apel·lem a la solidaritat amb els treballadors i treballadores en vaga de La Vanguardia.

Barcelona, 6 de setembre de 2006


Fuente: Secció sindical de la CGT a La Vanguardia Ediciones