Els Serveis Jurídics de CGT-PV han presentat en el registre d’entrada de l’Ajuntament de València, amb data 9-12-04 i número 198989, el corresponent RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l’anunci relatiu al concurs per a contractar el servei de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat, dividit a partir d’ara en tres zones.

Els Serveis Jurídics de CGT-PV han presentat en el registre d’entrada de l’Ajuntament de València, amb data 9-12-04 i número 198989, el corresponent RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l’anunci relatiu al concurs per a contractar el servei de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat, dividit a partir d’ara en tres zones.

El Sindicat de Neteja de la CGT ha detectat nombrosos errors en els llistats del personal que ha de passar a la nova zona 3, corresponent als districtes marítims 10 i 11. El nombre de treballadors afectats és de 171 ; 74 del districte 10 i 97 de l’11, corresponents a les Zones 1 i 2 actuals, i assignades a les subcontractes SAV i FCC, respectivament.

Segons ha comprovat CGT, l’empresa FCC ha assignat a la nova zona 3 als treballadors amb majors categories i sous, el que suposa augmentar els costos de nòmina en eixa zona de forma irregular, el que li dóna a FCC sensibles avantatges a l’hora de la subhasta i li permet descarregar dels salaris més altes i ocupacions fixes a la zona 2, que pareix seguirà en mans de FCC. Dels 97 empleats que FCC assigna a la nova zona 3, tan sols 45 venien exercint les seues funcions en el Marítim. També s’han destinat el citat districte més de trenta treballadors per raons d’afiliació sindical (majoritàriament a CGT) o per haver promogut alguna reclamació judicial contra l’empresa.

Altres 15 treballadors més han sigut adscrits a la zona 3 sense haver treballat mai en el Marítim, i per a llocs que ja són ocupats per altres treballadors que sí que pertanyen al districte 11 i no han sigut assignats a la zona 3, per raons de pura discriminació. Entre estos treballadors que s’han assignat de forma incorrecta es troben els quatre delegats de CGT i altres membres de la llista presentada pel sindicat en les últimes eleccions, la qual cosa demostraria la intenció de FCC de desfer-se del sindicat que més reclamacions ha presentat en defensa dels drets de tota la plantilla.

Antonio P. Collado, Sec. Comunicació

CGT-València