La CGT Berga abre conflicto con Iniciativas Berguedans de Comunicación SL empresa editora del Berguedà Actual.

Iniciativas Berguedans de Comunicación SL, empresa gestionada por Jordi Simon Peray, ha despedido dos trabajadoras afiliadas a nuestro sindicato.

El despido de estas dos trabajadoras del Berguedà Actual es
improcedente: por un lado porque el periódico sigue saliendo y por tanto
no ha habido un cierre de la empresa y, por otro lado, porque la
difícil situación económica que atraviesa la empresa es fruto de una
mala gestión de la gerencia (Jordi Simon).

Sindicat d’Activitats Diverses (CGT BERGA)

________

La CGT Berga obre conflicte amb Iniciatives Berguedanes de Comunicació SL empresa editora del Berguedà Actual.

El despido de estas dos trabajadoras del Berguedà Actual es
improcedente: por un lado porque el periódico sigue saliendo y por tanto
no ha habido un cierre de la empresa y, por otro lado, porque la
difícil situación económica que atraviesa la empresa es fruto de una
mala gestión de la gerencia (Jordi Simon).

Sindicat d’Activitats Diverses (CGT BERGA)

________

La CGT Berga obre conflicte amb Iniciatives Berguedanes de Comunicació SL empresa editora del Berguedà Actual.

Iniciatives Berguedanes de Comunicació SL, empresa gestionada per Jordi Simon Perayre, ha acomiadat dues treballadores afiliades al nostre sindicat. L’acomiadament d’aquestes dues treballadores del Berguedà Actual és improcedent: d’una banda perquè el periòdic segueix sortint i per tant no hi ha hagut un tancament de l’empresa i, d’altra banda, perquè la difícil situació econòmica que travessa l’empresa és fruit d’una mala gestió de la gerència (Jordi Simon).

Sabem que Jordi Simon pretén seguir amb el projecte del Berguedà Actual, des d’una altra empresa i sense saldar els deutes que té pendents, en aquest cas amb les nostres companyes. Els deutes que han forçat el sindicat a denunciar l’empresa davant la justícia i obrir conflicte són: la quitança, les indemnitzacions per acomiadades i diferències de sou fruit d’estar contractades en frau de llei (aplicant un conveni i una categoria no corresponent a l’activitat econòmica de l’empresa i, fins i tot, incomplint el conveni que aplicava incorrectament).

El sindicat ha provat d’arribar a un acord mínimament acceptable amb l’empresari però, malauradament, a dia d’avui no hem obtingut cap resposta satisfactòria. Les treballadores no reclamen res que no sigui seu.

Berguedà Actual no paga les seves treballadores. Jordi Simon no paga els seus deutes.

En breu començaran les accions de protesta pública. Seguirem informant.

Sindicat d’Activitats Diverses (CGT BERGA)

http://www.cgtberga.org/activitatsdiverses/bergueda-actual-no-paga-les-seves-treballadores.html

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article5673