Acción de l@s jardiner@s en las playas en contra de la privatización
Los trabajadores de Parcs i Jardins, hoy miércoles 24 de agosto, hemos navegado por la playa de Barcelona delante de la costa con una vela donde estaba inscrita nuestra oposición a la privatización de los parques y jardines de la ciudad. Al mismo tiempo un grupo de jardiner@s han realizado una bicicletada reivindicativa con tandems (bicicletas de dos plazas) y bicicletas por las playas de Barcelona repartiendo hojas informativas e informando, a través del megáfono instalado en los tandems a los bañistas de las pretensiones del Ayuntamiento de Barcelona de privatizar los Parques y jardines de Barcelona.
Acción de l@s jardiner@s en las playas en contra de la privatización

Los trabajadores de Parcs i Jardins, hoy miércoles 24 de agosto, hemos navegado por la playa de Barcelona delante de la costa con una vela donde estaba inscrita nuestra oposición a la privatización de los parques y jardines de la ciudad. Al mismo tiempo un grupo de jardiner@s han realizado una bicicletada reivindicativa con tandems (bicicletas de dos plazas) y bicicletas por las playas de Barcelona repartiendo hojas informativas e informando, a través del megáfono instalado en los tandems a los bañistas de las pretensiones del Ayuntamiento de Barcelona de privatizar los Parques y jardines de Barcelona.

El motiu de la accions realitzades es el rebuig dels treballadors/es de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins a qualsevol modificació de l’Estatut actual de l’Institut i del canvi del sistema de gestió d’Organisme Autònom a Entitat Pública Empresarial.

L’Ajuntament de Barcelona està aprofitant la disposició transitòria tercera de la Llei 57/2003 com a argument jurídic per a modificar la naturalesa de l’Institut Parcs i Jardins i convertir-ho en una entitat pública empresarial. És possible legalment, mantenint els actuals objectius i les activitats que es realitzen, que l’Institut continui com a organisme autònom, en aquest cas com a organisme autònom local que presta un servei públic que en la seva gran majoria no és susceptible de contraprestació econòmica.

Hi ha la voluntat declarada en la proposta de nous estatuts de crear i participar societats mercantils que de fet comportaran en part una externalització dels serveis, i per això també un canvi en la concepció del servei públic.

És per tant, una decisió politicoeconòmica i no una obligació jurídica, un nou canvi jurídic de gestió, que tal com estableix la disposició addicional 12 de la Llei 57/2003 que obri clarament la porta a la privatització i a l’amortització del Servei Públic.

Una decisió que pensa adoptar en el pròxim Ple Municipal del mes d’octubre el govern Municipal que canviarà el sistema de gestió del verd urbà. Un canvi que vol transformar l’actual Institut Municipal en una Entitat Pública Empresarial (EPE), i que representarà una comercialització del verd urbà i un retall del control públic de les contractacions que es realitzen ; una nova mentalitat que voldrà fer negoci econòmic d’un servei públic.


Par : s.s. cgt parcs i jardinsFuente: cgt parcs i jardins