Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · En español <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article31362" class="spip_out">RyN</a> · 07.09.2010

Ni ne pagos ilian krizon

La hispana ĜKL deziras manifesti sian apogon kaj solidarecon al la Ĝenerala Striko kontraŭ la pliigo de la aĝo por emeritiĝi, kiu okazos en Francio la 7an de setembro. Ni sendas al la tuta laborista klaso kaj alvokantaj organizoj nian plenan apogon, kaj ni faras apartan saluton al niaj gekamaradoj de CNT-F kaj Solidaires .

Ni troviĝas je senprecedenta krizo, kaŭzita de la trouzoj de la kapitalisma sistemo, krizo, kiu tuŝas...

Cultura, Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · <p class="spip">En español : <a href="http://librepensamiento.org/index.php" class="spip_out">Libre Pensamiento</a></p> <p class="spip">Je la esperanta <a href="http://www.enxarxa.com/interhelpo/projectes/LOPEZ%20Murray%20Bookchin%20LP62.pdf" class="spip_out">Interhelpo</a></p> · 29.04.2010

Murray Bookchin : Komunumismo, Naturo kaj Libero

Klopodi oferi entutan rigardon pri la penso de Murray Bookchin estas malfacila tasko, kaŭze de la celamplekso, kiun la usona aktivulo kaj esploristo montris dum sia intensa vivo. Tamen nepras eki tiun taskon, ĉar ―krom en partaj aferoj― apenaŭ troviĝas studoj, celantaj analizi kaj taksi lian verkon entute.

Ĉi-sence iu el la ĉefaj aferoj, kiujn oni devas atenti por kompreni la penson de Bookchin, estas tio, ke lia viva trairo okazis je tempo kadro, enhavanta grandan parton de la sociaj kaj kulturaj ...

Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · En español : <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article30152" class="spip_out">RyN</a> · 27.04.2010

Elpariza alvoko. Ni ne pagos ilian krizon

Dektri eŭropaj sindikataj organizoj ―ses anarki-sindikatistaj organizoj, ses bazaj sindikatoj kaj unu kabineto pri sindikataj studoj― estas la subskribantoj de tiu ĉi deklaracio, per kiu oni asertas la bezonon kunbatali kontraŭ la kapitalismo kaj ties krizo kaj agnoskas engaĝiĝon :

“Ĉie ni disvolvu kaj kunordigu la sociajn luktojn kaj ni konstruu la komunan konstraŭstaron je eŭropa etendo ! Antaŭ la krizo de la kapitalista sistemo nepras ĝenerala striko. Ni konstruu ĝin !”

Agenda, Esperanto · 19.04.2010

22 abril, Madrid : Presentación del libro "Crónicas del movimiento obrero esperantista"

Jueves, 22 de abril a las 19,30h, con la intervención de miembros de la Asociación Izquierda y Esperanto. Emisión en directo por streaming.

"Palabra esencial en el tiempo". Así definió el poeta a la poesía. La literatura y, en general, la palabra escrita parecen surgir de ese impulso tendente a que la expresión verbal se prolongue más allá del olvido y de la muerte.

Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · En español : <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article29971" class="spip_out">RyN</a> · 14.04.2010

Kontraŭfaŝisma manifestacio en Lyon

La CNT/NKL, post serio el agredoj kontraŭ aktivistoj fare de faŝistoj ĉe la urbo Lyon, alvokis kontraŭfaŝisman manifestacion por sabato la 10a de aprilo.

Tiu ĉi manifestacio plene sukcesis : pli ol 2500 homoj kaj almenaŭ 1500 je la NKL-a bloko.