Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto
Esperanto, laboral01, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · En español <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article33047" class="spip_out">RyN</a> · 24.01.2011
Ni estas grupo da salajruloj de diversaj sektoroj (fervojistoj, instruistoj, komputikistoj…), da senlaboruloj kaj senstabilistoj. Dum la ĵusaj strikoj en Francio, ni kuniĝadis en Ĝenerala Interprofesia Kunveno, unue sur la kajo de trajnostacio (Stacio de l’ Oriento, Parizo), poste en ĉambro de la Laborborso. Ni celis kunigi plej vaste eble laboristojn el aliaj urboj parizregionaj. Ĉar ni estis lacaj pri la klaskunlaboro de la sindikatoj kiu kondukis nin plian fojon al malvenko, ni celis nin organizi memstare por provi unuigi la sektorojn strikantajn, vastigi la strikon kaj memmastrumi pere de la strikantoj niajn luktojn.
Cultura, Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · En español <a href="http://www.enxarxa.com/ELV/ELV-2-es.pdf" class="spip_out">SC Apoyo Mutuo</a> ; en catalán <a href="http://www.enxarxa.com/ELV/ELV-2-cat.pdf" class="spip_out">SC Ajuda Mútua</a> · 30.09.2010

Ĉu formala demokratio aŭ rekta demokratio ?

Estas rimarkinde ―kaj zorgige― la fakto pri tio, ke nuntempe, kiam oni demandas al la loĝantoj de tiu ĉi lando pri la ĉefaj problemoj, neniam estas menciita la manko de demokratio. Estas tre danĝera afero, ke la civitanaro estas akceptinta sen eĉ unu sola plendo, ke tiu ĉi politika sistemo (la reprezenta aŭ parlamenta demokratio) estas la nursola ebla, “tiu malpli malbona”, kiel kutime diras la politikistoj mem.

Sed ĉu ni rajtas reale paroli pri demokratio kiel “regado de la popolo” ? P...

Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · En español <a href="http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article31362" class="spip_out">RyN</a> · 06.09.2010

Apogo de la Hispana ĜKL al la ĝenerala striko de la 7a de setembro en Francio

Ni ne pagos ilian krizon

La hispana ĜKL deziras manifesti sian apogon kaj solidarecon al la Ĝenerala Striko kontraŭ la pliigo de la aĝo por emeritiĝi, kiu okazos en Francio la 7an de setembro. Ni sendas al la tuta laborista klaso kaj alvokantaj organizoj nian plenan apogon, kaj ni faras apartan saluton al niaj gekamaradoj de CNT-F kaj Solidaires .

Ni troviĝas je senprecedenta krizo, kaŭzita de la trouzoj de la kapitalisma sistemo, krizo, kiu tuŝas...

Esperanto
Centenario, Cultura, Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · <p class="spip"><a href="http://www.enxarxa.com/ELV/ELV-1-es.pdf" class="spip_out">En español</a></p> <p class="spip"><a href="http://www.enxarxa.com/ELV/ELV-1-cat.pdf" class="spip_out">En catalán</a></p> · 22.07.2010

La kolektivigoj

La militista ribelo je julio de la 1936a okazigis leviĝon de la proletaro kaj de la popolo, kiu preterpasis la simplan defendon de la respublika sistemo. Tuj, kiam la militista puĉo fiaskis, komencis spontanea proceso ―kiu ne nur ne respondis la dezirojn de la Respubliko, sed kiu eĉ kontraŭdiris la agvortojn de la sindikatoj― pri transformigo de la socio kaj de la vivo entute. Tiu ĉi eksplodo el libereco kaj ĝojo je la ekapero de nova socio havis materian bazon tuj perceptebla : la kolektivigoj. Oni kolektivigis fabri...

Esperanto
Esperanto, para cgt.es, sin fronteras01, Esperanto · <p class="spip"><a href="http://www.enxarxa.com/interhelpo/societat/projectes/elv/ELV-1-es.pdf" class="spip_out">En español </a></p> <p class="spip"><a href="http://www.enxarxa.com/interhelpo/societat/projectes/elv/ELV-1-cat.pdf" class="spip_out">En català </a></p> · 16.07.2010

Kiu regas ?

La politikuloj, sukcesintaj ĉe la balotadoj, ne estas tiuj, kiuj regas, ili estas nur pajlhomoj, kiuj vivas el dolĉigi al ni la pilolon de la decidoj, kiujn prenas la veraj registoj de la mondo : la financistoj kaj la plurnaciaj entreprenoj.

Tiujn, kiuj prenas la plej gravajn decidojn, kiuj tuŝas nian estonton kaj la estonton de la homaro mem, ni ne elektis demokratie, sed ili sin altrudas per la povo de “sia” mono.

Ja, ni vidis kiel la Internacia Monunua Fonduso kaj la Monda Ban...