Skip to Navigation

Girona: Manifestación contra los recortes, por unos servicios públicos y de calidad

 

"No es una crisis, es una estafa", es ya un clamor en Girona y muchas plazas de nuestro país.

Hay que decir basta: las entidades y personas gerundenses firmantes de este manifiesto creemos que ha llegado el momento de exteriorizar nuestro rechazo y nuestra denuncia más enérgicos a este tipo de actuaciones.

Sábado 11 junio · 12:00-15:00 - Girona-Plaza IndependenciaSábado 11/06 12:00 - 15:00

No podemos aceptar ni aceptaremos resignadamente la inevitabilidad de las medidas que quieren imponernos y queremos demostrar nuestro rechazo a los recortes a los servicios públicos, no permitiremos la fractura social ni la exclusión de las personas más desfavorecidas de la sociedad.

No creemos, ni apoyamos, en una salida que comporte debilitar el modelo social actual y disminuir nuestros derechos sociales y laborales mientras se mantienen los gastos militares y otros difícilmente justificables.

Por todo ello, hacemos un llamamiento enérgica y decidida al conjunto de la sociedad gerundense para que se rebele en contra de los recortes sociales y laborales que quieren imponernos y, más concretamente, a participar activamente en la manifestación que hemos convocado el próximo Sábado día 11 de junio, a las 12 horas, en la ciudad de Girona.

  • BASTA RECORTES!
  • NUESTROS DERECHOS NO SE TOCAN!

Campaña Prou ​​recortes! Nuestros derechos no se tocan.

http://prouretallades.blogspot.com

___________

Manifestació a Girona: Contra les retallades, per uns serveis públics i de qualitat

Fa ja més de tres anys que els anomenats mercats diuen que patim una crisi i asseguren que la solució passa per la retallada dels nostres drets socials i laborals. I els governs, amb el suport de tots els mitjans de comunicació de masses al seu abast, ens repeteixen contínuament que ens hem de resignar a viure…pitjor i amb menys drets, especialment la gent jove.

Però sabem prou que el culpable de la crisi ha estat el sistema financer, amb la complicitat dels poders públics i els organismes internacionals neoliberals, i que totes les mesures impulsades per la Unió Europea van exclusivament adreçades a garantir la remuneració dels interessos dels mercats financers i bancaris i a desballestar el model social europeu.

Així, hem vist com, en contra de tota lògica democràtica i fins i tot econòmica, els líders europeus s'aplanaven davant les exigències del sistema financer internacional.

A Catalunya, el nou Govern ha vingut anunciant noves retallades amb l'excusa de la crisi, de la mala gestió del Govern anterior i de la manca d'entesa amb el Govern de l'Estat.

Aquestes retallades sembla que són més que solucions per sortir de la crisi: som davant d'un canvi de model social, davant la transició d'una gestió pública i pública concertada a una de privada i mercantilitzada.

Si el nostre model social, encara injust i insolidari, fos destruït, la gran majoria de ciutadans i ciutadanes viuríem conseqüències gravíssimes, ja que perdríem una sèrie de drets conquerits i reconeguts, i patiríem la falta de resposta adequada dels serveis de primera necessitat, com ara la sanitat, l'educació o l'assistència social.

No es pot retallar en polítiques que garanteixen el benestar social i el futur dels nostres joves i menys quan no s'exploren vies per incrementar els ingressos.

És per això que "No és una crisi, és una estafa", " és ja un clamor a Girona i a moltes places del nostre país.

Cal dir prou: les entitats i persones gironines signants d'aquest manifest creiem que ha arribat el moment d'exterioritzar el nostre rebuig i la nostra denúncia més enèrgics a aquests tipus d'actuacions.

No podem acceptar ni acceptarem resignadament la inevitabilitat de les mesures que volen imposar-nos i volem demostrar el nostre rebuig a les retallades als serveis públics; no permetrem la fractura social ni l'exclusió de les persones més desafavorides de la societat.

No creiem, ni hi donem suport, en una sortida que comporti afeblir el model social actual i disminuir els nostres drets socials i laborals mentre es mantenen les despeses militars i altres difícilment justificables.

Per tot plegat, fem una crida enèrgica i decidida al conjunt de la societat gironina perquè es rebel·li en contra de les retallades socials i laborals que volen imposar-nos i, més concretament, a participar activament a la manifestació que hem convocat el proper dissabte dia 11 de juny, a les 12 hores, a la ciutat de Girona.

PROU RETALLADES!

ELS NOSTRES DRETS NO ES TOQUEN!

Campanya Prou retallades! Els nostres drets no es toquen.

http://prouretallades.blogspot.com

Comentarios

Los comentarios anónimos están moderados, por lo que no se garantiza su publicación, sólo los usuarios registrados podrán comentar sin moderación.
La redacción del Rojo y Negro no se hace responsable de los comentarios vertidos, al tiempo que se reserva la eliminación de los comentarios de carácter sexista, racista, autoritario, o arbitrariamente insultantes hace personas concretas, así como el bloqueo del usuario que de forma reiterada no respete estos límites.

Enviar un comentario nuevo

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.
CAPTCHA de imagen
Enter the characters shown in the image.