Skip to Navigation

Cultura Libre

Esperanto, Esperanto · Sennacieca Asocio Tutmonda http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/ · 24.10.2014

Oni povas distingi ĉe la SAT-anaro du tendencojn manifestiĝantajn depost la ekiro de SAT ĝis la nuna tago, tendencoj nature fontantaj el la stadio, en kiu nuntempe troviĝas la homa evoluo. La unua celadis enkonduki en SAT la disputpunktojn, kiuj disigas sur la politika tereno la laboristojn laŭ diversaj partioj ; la dua persiste klopodas unuecigi, harmoniigi la mensan strebadon de la membraro konforme al la statuta formulo «per komparo de faktoj, ideoj, per libera diskutado ĝi (t. e. SAT) celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevas en siaj apartaj medioj».

Andalucía, De Libros, Cádiz · Secretaría de Formación CGT Jerez · 23.10.2014

23-O: Presentación del Libro "Inversión Social: La Felicidad de los Pueblos" en Jerez. SUSPENDIDA POR ENFERMEDAD DEL PONENTE

Desde la Secretaría de Formación de CGT Jerez hemos preparado una actividad para el próximo Jueves 23 de octubre. Se trata de la presentación del Libro  "Inversión Social: La Felicidad de los Pueblos" a cargo de su autor Pedro Castilla Madriñán.

Culturas · Heleno Saña · 20.10.2014

Humanismo y autogestión en tiempos socialdarwinistas

Conferencia pronunciada por Heleno Saña en la Universidad Politécnica de Atenas el 29 de septiembre de 2014 con motivo de la presentación de la edición en griego de su libro "ANTROPOMANÍA- En defensa de lo humano"

Catalunya, Culturas, Barcelona · CGT-Prensa Barcelona · 16.10.2014

31-O: Proyección de "Ciutat morta, ni oblit ni perdó" en Barcelona"

NUEVA PROYECCION EL VIERNES 31 DE OCTUBRE A LAS 18 HORAS DE CIUTAT MORTA, NI OBLIT NI PERDO, EN LOS LOCALES DE CGT-BARCELONA, VIA LAIETANA 18 9ª PLANTA. TRAS HABERSE LLENADO EL SALON DE ACTOS CON UNAS 200 PERSONAS EL PASADO DIA 10, YA QUE VARIOS COMPAÑE@S NO PUDIERON VISUALIZARLO POR ESTAR LLENO EL AFORO, REALIZAMOS UN NUEVO PASE Y UN DEBATE AL QUE ASISTIRÁN: RODRIGO LANZA, XAVIER ARTIGAS, XAPO ORTEGA Y JESUS RODRIGUEZ.

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 15.10.2014

Produktado kaj servoj. Vertikala organizo (Konstruiva anarkiista programo, 2)

La materia produktado kiel ekonomia kaj socia funkcio entenas: minejojn, ŝtonminejojn, petrolfontojn, terkulturon, bredadon, arbarojn, fiŝkaptadon, ĉasakiron, hidro–termo–elektran energion, industriojn rilatajn al nutraĵo, konstruado, teksado, piedvestoj, ledo, ligno, metalurgio, mekanika konstruo, vitro, kemio, ceramiko, ktp.
Plie estas multaj manlaboraj profesioj, iuj en diversaj industrioj, aliaj sendependaj, kiuj rolas kiel helpaj branĉoj. Aliaj rilatas kun zorgado kaj riparo kaj sin prezentas kvazaŭ servoj, ktp.