Skip to Navigation

Cultura Libre

Culturas, País Valenciá i Murcia, Valencia · Biblioteca Llibertària «Ferrer i Guardia» · 31.03.2014

Los miércoles hasta el 9 de abril, a las 19h en la 3ª planta del local de CGT (Av. del Cid, 154, Valencia)

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 31.01.2014

La ŝtato (Institucioj de la aŭtoritato 1)

Se ni provas konkretigi en unu baza kaŭzo la kaŭzojn de ĉiuj malbonoj suferataj de la homoj ĉe la nuntempa soci–strukturo, ĉi tiun unuan fonton oni povas esprimi per nur unu vorto: aŭtoritato –ekonomia, politika kaj spirita. Tiuj tri fundamentaj formoj de la aŭtoritato –esprimo de unu kaj sama principo: la rajto de regado de l’ homo super la homo– estas prezentitaj en la tri historiaj institucioj, kiujn anarkiismo refutas: la proprieto, la ŝtato kaj la eklezio. La proprieto reprezentas la ekonomian regpovon, la ŝtato –la politikan, kaj la eklezio –la spiritan regpovon. Tiuj tri sociaj institucioj, parazitaj elkreskaĵoj sur la homsocio, havas malsaman agon, sed, de la momento kiam ili aperas sur la historia scenejo, plej ofte ili sin manifestas kiel aliancanoj, malgraŭ tio ke ili iafoje rivalas kaj militas inter si por superregado. Finfine ili ĉiam venas al paco kaj interkompreniĝo por sklavigi la homon. La »teritorio« de tiuj tri institucioj de la aŭtoritato ne estas rigore limsignitaj, malgraŭ ke ĉiu el ili prezentas determinitan formon de regpovo. Ofte okazas, kiel ni vidos, ke estiĝas iu interplekto kaj samtempa praktiko de ĉiuj formoj de regpovo fare de unu aŭ alia el tiuj institucioj. Tiel la eklezio ofte strebas ne nur esti »pastisto de la animoj«, sed ankaŭ praktiki politikan ordonpovon, kiel ankaŭ partopreni en la ekspluatado de l’ homo, kiel proprietulo kaj kapitalisto. La proprieto kaj kapitalismo ankoraŭ pli ofte praktikiĝas samtempe kun la ekonomia aŭtoritato, politika kaj spirita povo. Same la ŝtato –la plej tipa formo de la regado super la homo– neniam en la daŭro de la tuta historio homa ĉesigis la strebadon al koncentrado en siaj manoj, kaj nur en siaj manoj, de la super la homoj plena regado politika, intelekta kaj ekonomia. Tia estas ĝia fundamenta tendenco, kiu ĉiam pli realiĝas en la nuntempa epoko. Tial la anarkiistoj ne ĉesante ataki ĉiujn formojn de aŭtoritato, diference de la marksistoj, atribuas unuaecan gravecon al la ŝtatdetruo en la procezo de la socia rekonstrŭo.

Euskadi, Eventos, Jornadas · 31.01.2014

Quincena libertaria de IDEIA Elkartea y CGT/LKN en Iruñea

 Averiguar donde está hoy en dia el movimiento libertario y porque  el anarcosindicalismo ha perdido su influencia en la sociedad, es el objetivo de estas jornadas. Y no lo vamos ha hacer buscando responsables fuera, sino dentro. Y para ello contaremos con la presencia de, entre otros, Lucio Urtubia, el parlamentario por Amaiur Sabino Cuadra, l@s escritor@s Llum Quiñonero y Juantxo Estebaranz, Angel Bosqued y un largo etcetera.Habrá tambien cine forum con la pelicula "The East" y la exposición Durruti "El errante"

Culturas, Madrid - Castilla La Mancha - Extremadura, Madrid · CGT Henares · 30.01.2014

Cine-forum "20 años del levantamiento zapatista en Chiapas"

Jueves 30 de enero

Rectorado UAH. Salón de Actos.

Pza. San Diego s/n. (Alcalá)

 

Esperanto, Esperanto · Esperantigita de Jesuo González · 29.01.2014

Al la Kolektiva Interpreto pri la Liberecana Komunismo (La Anarkia Komunismo, 3)

Tria parto de la broŝuro La liberecana komunismo verkita de Isaac Puente je la 1933a kaj esperantigita de Jesuo González