Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 15.10.2014

La materia produktado kiel ekonomia kaj socia funkcio entenas: minejojn, ŝtonminejojn, petrolfontojn, terkulturon, bredadon, arbarojn, fiŝkaptadon, ĉasakiron, hidro–termo–elektran energion, industriojn rilatajn al nutraĵo, konstruado, teksado, piedvestoj, ledo, ligno, metalurgio, mekanika konstruo, vitro, kemio, ceramiko, ktp.
Plie estas multaj manlaboraj profesioj, iuj en diversaj industrioj, aliaj sendependaj, kiuj rolas kiel helpaj branĉoj. Aliaj rilatas kun zorgado kaj riparo kaj sin prezentas kvazaŭ servoj, ktp.

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 18.01.2014

Komunismo (Senestrecaj principoj 14)

Inter la granda nombro de la nemezureblaj malbonaĵoj, kiujn la marksismo kaj pli speciale la bolŝevismo kaŭzis al la homaro kaj al la liberiga socia movado, estas ankaŭ la eraroj, kiujn ĝi ensemas en la konscion de niaj samtempuloj rilate al la komunisma principo, la bato, kiun ĝi donis al la komunismo –ne al la principo mem, sed al la nomo. Kiom malfacila estas hodiaŭ la tasko de tiuj, kiuj ne nur devos realigi tiun principon de la plej supera justeco, sed ankaŭ dispeli –antaŭ ĉio– la netravideblan nebulon de la amasigitaj trompaĵoj.

Esperanto, Esperanto · Esperantigita de Jesuo González · 15.01.2014

La Socio de la Estonteco (La Anarkia Komunismo, 1)

Unua parto de la broŝuro La liberecana komunismo verkita de Isaac Puente je la 1933a kaj esperantigita de Jesuo González

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 14.01.2014

Malcentralizado (Senestrecaj principoj 13)

«Ĉe la centralizado vi havas apopleksion en la centro kaj paralizo en la ekstremajoj»

LAMENE (Lamennais)

«Historio instruas al ni, ke troa centralizado en malgran–da skalo samkiel en granda skalo estas malutilaj; aŭtonomion oni devas agnoski de ĉia natura unuo: ekononia, spirita kaj eĉ nacia».

T.G. MASARIK

«Ĉia minacata povo sin turnas al centralizado».

Jean–François GRAVIER

Esperanto, Esperanto · Esperantigita de Jesuo González · 12.01.2014

La lukto por Rote Flora en Hamburgo

Ekde la pasinta 21a de decembro, kiam oni malhelpis la manifestacion por la Okupitejo Rote Flora en Hamburgo, la polica perforto okupis la centrajn kvartalojn de la urbo. Per la preteksto de agresoj al la policanoj fare de grupoj de maldekstraj junuloj, la aŭtoritatoj deklaris kaŝitan senrajtan staton, kiu permesas al ili priserĉi kaj aresti iun ajn personon sen kaŭzo.