Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, Esperanto · http://cnt.es/ · 08.10.2014

Artikolo pri Bakunin verkita de Aleix Romero publikigita de NKL (http://www.cnt.es/noticias/tierra-y-libertad-las-ideas-colectivistas-de-...) kaj esperantigita de Jesús González

Esperanto, Esperanto · Esperantigita de Jesuo González · 15.01.2014

La Socio de la Estonteco (La Anarkia Komunismo, 1)

Unua parto de la broŝuro La liberecana komunismo verkita de Isaac Puente je la 1933a kaj esperantigita de Jesuo González

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 14.01.2014

Malcentralizado (Senestrecaj principoj 13)

«Ĉe la centralizado vi havas apopleksion en la centro kaj paralizo en la ekstremajoj»

LAMENE (Lamennais)

«Historio instruas al ni, ke troa centralizado en malgran–da skalo samkiel en granda skalo estas malutilaj; aŭtonomion oni devas agnoski de ĉia natura unuo: ekononia, spirita kaj eĉ nacia».

T.G. MASARIK

«Ĉia minacata povo sin turnas al centralizado».

Jean–François GRAVIER

Esperanto, Esperanto · Esperantigita de Jesuo González · 12.01.2014

La lukto por Rote Flora en Hamburgo

Ekde la pasinta 21a de decembro, kiam oni malhelpis la manifestacion por la Okupitejo Rote Flora en Hamburgo, la polica perforto okupis la centrajn kvartalojn de la urbo. Per la preteksto de agresoj al la policanoj fare de grupoj de maldekstraj junuloj, la aŭtoritatoj deklaris kaŝitan senrajtan staton, kiu permesas al ili priserĉi kaj aresti iun ajn personon sen kaŭzo.

Esperanto, Esperanto · Esperantigita de Jesuo González · 07.01.2014

Politikaj malliberuloj en la marokaj malliberejoj

Ni daŭre informas pri la situacio de la politikaj malliberuloj en la marokaj malliberejoj. Ni resumigas la monaton de decembro per la 4 semajnaj informoj sendataj al ni de ASDHOM (Asocio de Defendo pri la Homaj Rajtoj ĉe Maroko)