Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, Esperanto · http://cnt.es/noticias/bakunin-el-anarquismo-y-la-revoluci%C3%B3n · 05.09.2014

Artikolo pri Bakunin verkita de Julián Vadillo publikigita de NKL (http://cnt.es/noticias/bakunin-el-anarquismo-y-la-revoluci%C3%B3n) kaj esperantigita de Jesús González

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 27.09.2013

Egaleco (Senestrecaj principoj 3)

Egaleco proklamita, kune kun libero kaj frateco, fare de la granda franca revolucio, estas nekontesteble princi–po de sociaj rilatoj, kaj ne nur por la anarkiistoj, kiuj ĝin konsideras kiel la fundamentan principon de sia socia doktrino. El la buŝoj de multaj ni hodiaŭ aŭdas prononci senĝene tiujn tri tiel enhavoriĉajn kaj esprimplenajn vortojn: «liberecon, fratecon kaj egalecon», kiel kanton, kiel mondkanzonon. Ankoraŭ pli, tiuj tri vortoj ornamas eĉ la enirejon de iuj publikaj konstruaĵoj kiel iu kruela ironio de la historio. Tiuj grandaj principoj de la homprogreso perdis per trouzado sian veran sencon.

Esperanto, Esperanto · Jorge Veraclis: La krizo de la ŝtato (2). Esperantigis Jesuo Gonzalez · 21.09.2013

Faŝismo kaj komunismo: ŝtata sintezo

El la ekzameno de la ŝtataj kondiĉoj ĉi-momente okazantaj kaj el la respondaj prognozoj pri tio, kion oni nomas “demokratio” kaj “socialismo de ŝtato”, tute videble rezultas, ke la demokratiaj ŝtatoj kaj tiuj, kiuj defendas la socialismon el la ŝtato identigas sin pri komuna punkto: pri la aŭtokrata politika povo laŭ ĉiuj ĝiaj manieroj kun etaj koncesioj al la libereco en malmultaj regnoj.

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 16.09.2013

Solidareco (Senestrecaj principoj 2)

Simile al la libero, la solidareco estas ankaŭ biologia neceso, instinkto kaj leĝo de la vivo. La manifestiĝoj de sociemo, interhelpo, solidareco kaj oferemo de la individuoj por la aliaj, en la grupoj, familio, komunumo, en la specio en besta mondo, estas konstatitaj en ĉiuj tempoj. Ĉiam ilin montris la naturesploristoj kaj vojaĝantoj; filozofoj jam de antikva Grekujo faris sintezojn bazitajn sur interhelpaj kaj solidarecaj faktoj; poetoj el ĉiuj tempoj ilin prikantis. Sed kiel unua, DARVINO en sia libro Origino de l'homo prezentis tiujn manifestiĝojn, kiel esence havantajn karakteron de biologia leĝo. Pli malfrue KROPOTKIN, en defendo de la darvinismo kontraŭ ties misformantoj, dediĉis sin elĉerpe studi tiun specon de manifestiĝoj, kaj en sia libro argumentis novan doktrinon biologian, kiu fariĝis fundamento de 1a tuta anarkiisma doktrino*.

Esperanto, Esperanto · 14.09.2013

Nuevo curso de esperanto en Barcelona

El próximo lunes, 16 de septiembre, comenzará un nuevo curso básico de esperanto en Barcelona (Violant d'Hongria, 7, 1r). Este curso lo organiza el Centre de Recursos Pedagògics Llibertaris Josefa Martín Luengo y lo impartirá todos los lunes no festivos de 18:00 a 20:00 un miembro de la Sennacieca Asocio Tutmonda.

Para inscribirse: formulario de inscripción