Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 30.06.2014

Kiaj estas la fruktoj de la nuntempa socia organizo, kiu konstruiĝas sur la principoj de egoismo, malegaleco, aŭtoritato, centralizado, povo, kredo je iu supera kaj su-pernatura ekzistaĵo, naciismo, militarismo, persona materiala intereso, leĝo, perforto, organizo, kies bazaj institucioj–kolonoj estas la ŝtato, eklezio, privata havaĵo, kaj la instrumentoj per kiuj la registaro sekurigas sian ekzistadon kaj defendon: la parlamento, tribunalo, malliberejo, polico, armeo, mono, imposto, sklavigitaj kaj adaptitaj al ĝiaj bezonoj lernejo, scienco, arto, gazetaro, radio, televido, ktp ?

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 16.09.2013

Solidareco (Senestrecaj principoj 2)

Simile al la libero, la solidareco estas ankaŭ biologia neceso, instinkto kaj leĝo de la vivo. La manifestiĝoj de sociemo, interhelpo, solidareco kaj oferemo de la individuoj por la aliaj, en la grupoj, familio, komunumo, en la specio en besta mondo, estas konstatitaj en ĉiuj tempoj. Ĉiam ilin montris la naturesploristoj kaj vojaĝantoj; filozofoj jam de antikva Grekujo faris sintezojn bazitajn sur interhelpaj kaj solidarecaj faktoj; poetoj el ĉiuj tempoj ilin prikantis. Sed kiel unua, DARVINO en sia libro Origino de l'homo prezentis tiujn manifestiĝojn, kiel esence havantajn karakteron de biologia leĝo. Pli malfrue KROPOTKIN, en defendo de la darvinismo kontraŭ ties misformantoj, dediĉis sin elĉerpe studi tiun specon de manifestiĝoj, kaj en sia libro argumentis novan doktrinon biologian, kiu fariĝis fundamento de 1a tuta anarkiisma doktrino*.

Esperanto, Esperanto · 14.09.2013

Nuevo curso de esperanto en Barcelona

El próximo lunes, 16 de septiembre, comenzará un nuevo curso básico de esperanto en Barcelona (Violant d'Hongria, 7, 1r). Este curso lo organiza el Centre de Recursos Pedagògics Llibertaris Josefa Martín Luengo y lo impartirá todos los lunes no festivos de 18:00 a 20:00 un miembro de la Sennacieca Asocio Tutmonda.

Para inscribirse: formulario de inscripción

 

Esperanto, Esperanto · Jorge Veraclis: La krizo de la ŝtato (1). Esperantigis Jesuo Gonzalez · 13.09.2013

La nestabileco de la nuntempaj ŝtatoj

La sekureco de la ŝtato baziĝis ĝis nun sur du tre konkretaj rimedoj: la militista forto, kiu en la grandaj ŝtatoj elstaras per malfacile rompebla povo kaj la ludo de la diplomatio tiel ruza, kiel potenca por reguligi la interrilatojn de la nacioj, subteni la politikajn kaj ekonomiajn dependecojn per traktatoj, konvencioj kaj internaciaj societoj. Krome ĉi tiu internacia sekureco enlande apogis sin je la polico, la apliko de la limigaj leĝoj al la individua libereco kaj la reguligo de la kolektiva libereco, ĉefe kiam la sindikata agado ekefektiviĝas.

Esperanto, Esperanto · Esperantigita de Jesuo González · 04.09.2013

La laboristoj de la sektoro de la rapidmanĝejo strikas en Usono

Alvoko al la dungitoj de ĉenrestoracioj kaj superbazaregoj postuli salajraltigon kaj atingi laboristajn rajtojn.

La laboristoj de la ĉefaj ĉenrapidmanĝejoj kaj superbazaregoj ĉe Usono estas alvokataj al la striko por denunci la malaltan salajron, kiun ili ricevas. La protesto, kiu estiĝis en Novjorko kaj etendiĝis al duona dekduo de grandaj urboj, petas minimume salajran altigon po 15 dolaroj por horo kaj ankaŭ la eblon de sindikata reprezento. Multaj el la laboristoj ricevas nuntempe la federacian minimuman salajron, po 7,25 dolaroj por horo.