Skip to Navigation

Migrantes

Migrantes, País Valenciá i Murcia, Valencia · Equipo de Comunicación CGT-PV · 26.07.2017

Como todos los últimos martes de mes, el 25 de julio de 2017 tuvo lugar delante de la “puerta azul” del CIE de Zapadores una concentración organizada por la Campaña CIEs NO.

Migrantes, País Valenciá i Murcia, Valencia · CGT-La Safor · 23.05.2016

CGT La Safor denuncia racismo por parte de la Policía Local de Gandia

El sindicato denuncia que la Policía Municipal ha detenido a dos ciudadanos senegaleses en una redada, cuando estaban sentados en en parque del Grau

Migrantes, Grecia · 16.04.2016

De Lesbos, témoignage sur la situation des migrants

vendredi 15 avril 2016, par Natalie

Mytilène est la capitale de l’île de Lesbos d’où les premières déportations de réfugiés ont commencé lundi 4 avril vers la Turquie, la deuxième ayant eu lieu vendredi.

Mytilène es la capital de laisla de Lesbos. Desde allí comenzaron las deportaciones de refugiados hacia Turquía, el lunes 4 de abril y otra nueva este pasado viernes.

Dans les environs immédiats de Mytilène se trouvent cinq camps, dont trois autogérés : Better Days for Moria, Pikpa, No Border Kitchen. Le premier est maintenant vide, les deux suivants sont menacés d’expulsion.

En el entorno inmediato de Mytilène existen 5 campos de los que 3 son autogestionados: Better Days of Moria, Pikpa, No Border Kitchen. El primero está ahora mismo vacío y los otros dos amenazados de cierre.

Reste les deux camps officiels qui sont, d’une part, le fameux camp de Moria, le hotspot de Lesbos où tout le monde doit aller se faire enregistrer et faire éventuellement sa demande d’asile. Ce camp, fermé (d’où on ne peut sortir) depuis quelques semaines, est constitué de containers alignés derrière trois rangées de barbelés avec des miradors à chaque coin, une prison en somme, qui, même lorsque l’on a vu de près les centres de rétention français, glace le sang ; d’autre part Kara Tepe (tout le confort moderne à la façon HCR, des tentes en dur avec chauffage à l’intérieur, jardin d’enfants, aires de jeux de ballon...) qui est géré par la municipalité de Mytilène appuyée par des ONG, et qui serait ouvert, ce qui reste à vérifier.

Quedan los dos campos oficiales que son, por una parte, el famoso campo de Moria, el hotspot de Lesbos en el cual todo el mundo debe ir para regisrarse y hacerse acreedor como demandante de asilo. Este campo cerrado desde hace semanas (del que no se puede salir), está constituido por contenedores alineados detrás de hileras de alambre de púas con torres de vigilancia en cada esquina, en suma una prisión que, incluso para quienes vimos de cerca los centros de detención franceses, nos deja la sangre helada; en segundo lugar, Kara Tepe (todas las comodidades modernas a la forma ACNUR, tiendas con calefacción, cubierta dura, jardín de niños, juegos de pelota áreas ...) que es administrado por el municipio de Mitilene apoyado por las ONG y que, afalta de verificar, parece permanecerá abierto.

Migrantes, Italia · 27.03.2016

Solidarietà a tutte le vittime delle guerre e del terrorismo; Solidariedade a todas as vítimas da guerra e do terrorismo

 

I barbari attacchi del ventidue marzo a Bruxelles confermano tragicamente quanto andiamo sostenendo da tempo: noi siamo le vittime dei giochi di potere. Rivediamo ancora oggi la stessa dinamica che abbiamo visto in occasione di tutti gli ultimi attentati: decine di p200px-Anarchy-symbol.svgersone uccise, politicanti in grisaglia o in felpa verde che esprimono le loro volgarità nella speranza di racimolare qualche voto in più, le classiche lacrime di coccodrillo delle classi dirigenti europee che, mentre esprimono cordoglio per i morti nelle capitali occidentali, esportano guerre e morte nel resto del mondo, islamisti assassini che rivendicano con orgoglio gli attacchi mortali e che applicano le stesse logiche di potenza degli stati. È questo lo spettacolo, ogni volta più tragico nel suo ripetersi, a cui assistiamo da quell’oramai lontano settembre 2001.

La retorica dello scontro di civiltà ha fornito il paravento ideologico per guerre che hanno causato centinaia di migliaia di morti in tutta la Mesopotamia, nel Nord Africa e in Asia Centrale. Centinaia di migliaia di persone sono costrette a migrare come profughi dalle loro terre, morendo a migliaia nel viaggio, scacciate da guerre che sembrano senza fine, conflitti ampiamente foraggiati e sostenuti dai governi occidentali, ma anche da quello russo, da quello turco, dalle petromonarchie del Golfo e dall’industria armiera di tutto il mondo.


 

Federazione Anarchica Reggiana – FAI – 348 540 9847 – federazioneanarchicareggiana.noblogs.org – fa_re@inventati.org

 

Os ataques bárbaros de vinte e dois de Março, em Bruxelas [Bélgica] confirmam tragicamente o que estamos discutindo há algum tempo: nós somos as vítimas dos jogos de poder. Analisemos a dinâmica que vimos durante todos os últimos ataques: dezenas de pessoas mortas, políticos grisalhos ou em camisas verdes que expressam sua vulgaridade na esperança de juntar mais alguns votos, as clássicas lágrimas de crocodilo dos líderes europeus que, enquanto expressam simpatia para com os mortos nas capitais ocidentais, exportam a guerra e morte em todo o mundo, assassinos islâmicos que orgulhosamente reivindicam ataques mortais e que aplicam a mesma lógica de poder dos estados. Este é o show, cada vez mais trágico na sua repetição, que vemos de longe até agora desde Setembro de 2001.

A retórica do choque de civilizações forneceu a tela ideológica para as guerras que causaram centenas de milhares de mortes em toda a Mesopotâmia, Norte da África e na Ásia Central. Centenas de milhares de pessoas são forçadas a migrar de suas terras como refugiados, morrendo aos milhares na viagem, impulsionados por guerras que parecem não ter fim, conflitos amplamente fomentados e apoiados por governos ocidentais, mas também pela Rússia, pelos turcos, e pelas petromonarquias do Golfo e pela indústria armamentista em todo o mundo.


Migrantes
Migrantes, El Mundo · 22.03.2016

Per què l’acord contra els refugiats UE-Turquia és una vergonya

Deu claus jurídiques, ètiques i polítiques per explicar per què l’acord de la Unió Europea i Turquia no suposarà cap sortida per la crisi dels refugiats, sinó tot el contrari

    Xavi Herrero

Dos homes descansen al costat de les vies del tren prop del camp de refugiats d’Idomeni, a la frontera de Grècia amb Macedònia. Foto: Xavi Herrero

Els líders de la Unió Europea van aconseguir divendres 18 de març un acord amb Turquia que té com a objectiu impedir l’arribada de milers de refugiats. El pacte preveu que a partir de la mitjanit del diumenge 20 de març, els migrants que arribin a Grècia siguin retornats a Turquia si la seva sol·licitud d’asil és rebutjada. Des de gener de 2015, més d’un milió de persones han entrat a la UE a través de les platges d’aquest país.

En contrapartida, els països de la UE es comprometen a reubicar 72.000 refugiats sirians directament des de Turquia. Aquest país rebrà 3.000 milions d’euros addicionals de la Unió Europea quan els 3.000 previstos inicialment al novembre s’esgotin, uns diners que tenen com a objectiu l’atenció dels refugiats sirians. A més, s’intensificaran les converses per a la seva possible integració a la UE. L’agència de l’ONU per als refugiats (ACNUR) i les organitzacions en defensa dels drets humans han criticat la manca de garanties de l’acord. En aquest article analitzem en deu claus perquè l’acord de la UE i Turquia no suposarà cap sortida a la crisi dels refugiats, sinó tot el contrari. Aquests són els 10 motius pels quals l’acord contra els refugiats UE-Turquia és una vergonya.

 

  • Text: Hibai Arbide (Atenes)
  • Fotos: X. Herrero i R. Clemente (Idomeni)
  • publicat a El Crític
  • dilluns, 21 març 2016

http://www.elcritic.cat/mon/perque-acord-contra-els-refugiats-ue-turquia...